Ремонтират Летния театър на Шумен с 1,4 млн. лева

Предстои обявяването на обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите

0

Община Шумен подписа договор за получаване на безвъзмездна финансова помощ за обновяване на Летния театър в града. Средствата – 1 435 956 лв. са по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020. Общата стойност на проекта за ремонт на Летния театър е 2 434 009 лв. Той ще се реализира с безвъзмездни средства по ОПРР, съфинансиране от страна на общината в размер на 541 287 лв. и кредит от Фонда за градско развитие за Северна България на стойност 456 765 лв.

Средствата ще бъдат отпуснати по процедурата за директно предоставяне и изпълнение на интегрираните планове за градско възстановяване и развитие.

Проектът е за цялостна реконструкция на сградата на театъра. Предвижда се да се изгради нова трибуна, разположена амфитеатрално с 5 сектора за зрителите и капацитет от 900 места. Съществуващата козирка ще бъде санирана, ще бъдат възстановени двете осветителни кули и разрушената ограда на обекта. Предвиден е ремонт на помещенията под сцената, обновяване на съблекалните, гримьорните, сервизните помещения, касите, ще бъдат изградени подходи за инвалиди и др. Заедно с реновиране на сградата ще се облагородят и прилежащите пространства около нея. Извън територията на Летния театър ще се възстановят всички подходи и ще се допълни съществуващото озеленяване.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си