13 C
Пловдив
сряда, септември 27, 2023

Рекултивират старото депо в Братово

Община Бургас сключи договор за безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект: „Закриване, рекултивация и мониторинг на депо за неопасни отпадъци – Братово“. Проектът се изпълнява по процедура BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по Приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна Програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансирана от ЕФРР.

Целта на проекта е извършване на техническа рекултивация на излязлото от експлоатация през 2015 г. старо депо Братово. Предвижда се да бъдат изпълнени следните основни дейности:

– Извършване на техническа рекултивация на депо Братово, включваща: подготвителни дейности, свързани с осушаване на терени, премахване на съоръжения, изпълнили предназначението си; предепониране на отпадъци и оформяне на рекултивационна повърхност;

– Изграждане на съоръжения за третиране на инфилтрационни води;

– Изграждане на газоулавящата и газоотвеждащата система, състояща се от десет газови кладенеца, система за контрол и мониторинг, горен изолиращ слой на депото и рекултивационен пласт, система от канавки за повърхностни води.

С предвидените рекултивационни мероприятия на депото ще се осигури:

* Опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване,

* Защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото,

* Прекратяване на разпрашаването на леките фракции отпадъци,

* Вписване в релефа на околния терен на тялото на отпадъците,

* Създаване на условия за контрол (мониторинг) на процесите, протичащи в тялото на депото и въздействието му върху околната среда.

Related Articles

Котел: 15-метров портрет на Георги Раковски изрисуваха Nasimo и Sve

15 метров стенопис с лика на Георги Раковски изработиха в Котел стрийт артистите Станислав Трифонов-Nasimo и Светлозар Янков-Sve, съобщиха от общината. Най-големият живописен портрет...

Строят изложбена зала към Историческия музей в Свиленград

Нова сграда ще увеличи експозиционната част на Историческия музей в Свиленград. Едноетажната постройка ще е в двора на музея до съществуващата сграда, като ще...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ