Редовно годишно общо отчетно събрание на КИИП

0

  РЕГИОНАЛНОТО РЪКОВОДСТВО НА КИИП
РЕГИОНАЛНА КОЛЕГИЯ
СОФИЯ-ГРАД

свиква
Редовното годишно общо отчетно събрание
на Регионална колегия София-град
на 18 февруари 2019 г. (понеделник)
от 13.00 часа в сградата на СЪЮЗА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ (САБ),
София, ул. „Кракра“ № 11  (Голяма зала на етаж 2)

……………………………………………..Дневен ред:…………………………………………….

 1. Откриване
 2. Утвърждаване на делегати за Общото събрание на КИИП, насрочено за 30 и 31 март 2019 година.
 3. Финансови дейности на КИИП РК София-град
 4. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП
 5. Отчетен доклад на Регионалното Ръководство на КИИП РК София-град за 2018 г.
 6. Отчет за изпълнение на бюджета за 2018 г.
 7. Отчет на Контролния съвет на КИИП София-град за 2018 г.
 8. Обсъждане и приемане на Отчетния доклад на Регионалното Ръководство, Отчета за бюджета и Отчетния доклад на Контролния съвет за 2018 г.
 9. Приемане на бюджет за 2019 г.
 10. Разни

……..Дневен ред на събранията по професионални секции:……..

 1. Отчетен доклад за работата на професионалната секция за 2018 г.
 2. Избор на делегати за Общото събрание на КИИП РК София-град на 18 февруари 2019 г. (понеделник) и Общото събрание на КИИП на 30 и 31 март 2019 г.
 3. Обсъждане и гласуване на процент отчисления от приходите от членски внос на РК София-град за Фонд за другите Регионални колегии
 4. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП
 5. Разни

Регистрацията започва половин час по-рано от обявения начален час.

Поради вземането на важни решения призоваваме членовете на КИИП РК София-град да проявят активност и да присъстват на събранията.  

                                          Председател на КИИП РК София-град: инж. Георги Кордов     

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си