22 C
Пловдив
сряда, април 17, 2024

Разясняват в семинар последните промени в ОУП и ПУП

Казуси по темите ще коментира адвокат Валентина Бакалова

Онлайн семинар на тема „Проблеми свързани с ПУП и ОУП. Последни промени в правната уредба” ще се проведе на 25 октомври. Лектор ще бъде адвокат Валентина Бакалова.

В рамките на семинара ще бъде направен подробен преглед на последните промени в правна уредба на производството по допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове. Акцент ще бъде поставен както върху изискванията и предпоставките за законосъобразност на актовете за допускане на устройствени процедури, така и върху съгласуването на заданията за проектиране и на мотивираните предложения за изменение на устройствени планове по реда на специалните закони (Закон за културното наследство, Закон за биологичното разнообразие и др.)

Обстоен преглед ще бъде направен и по отношение на:

Предпоставки, фактически и правни основания за изменение на действащ ОУП и ПУП по ЗУТ и по специалните закони.– Обхват на изменението – отговорност на органа, допускащ изменението и задължения на заинтересованите лица, по чието искане се допуска изменението;

Специални основания за изменение на заварените подробни градоустройствени планове (дворищнорегулационни планове), одобрени при действието на отменените ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ.

Административноправен статут на строежите, изградени по предходни устройствени планове.

В последния семинарен панел акцент ще бъде поставен върху съдебния контрол за законосъобразност на актовете за допускане на изменения на действащи устройствени планове и ще бъде направен подробен преглед на актуалната съдебна практика на административните съдилища и на Върховния административен съд по оспорване на актове за одобряване на устройствени планове и техните изменения, относима практика на Върховния касационен съд по граждански дела.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Предвиден е код за 10% отстъпка от таксата за членове на КАБ, информират от професионалната организация.

Related Articles

След решение на съда: “Куршум джамия” остава собственост на Карлово

“Куршум джамия” остава собственост на Карлово, потвърди Върховният касационен съд, като не допусна до касационно обжалване и остави в сила решение на Пловдивския апелативен...

Започва почистването на р. Марица в Пловдив

Започва дългоочакваното почистване на река Марица в Пловдив. Дейностите ще бъдат изпълнени от софийската фирма „БКС – Озеленяване“. Срокът е 90 дни. Работата е...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ