21 C
Пловдив
неделя, октомври 1, 2023

Разясняват в семинар последните промени в ОУП и ПУП

Казуси по темите ще коментира адвокат Валентина Бакалова

Онлайн семинар на тема „Проблеми свързани с ПУП и ОУП. Последни промени в правната уредба” ще се проведе на 25 октомври. Лектор ще бъде адвокат Валентина Бакалова.

В рамките на семинара ще бъде направен подробен преглед на последните промени в правна уредба на производството по допускане, изработване, съгласуване и одобряване на изменения на общи и подробни устройствени планове. Акцент ще бъде поставен както върху изискванията и предпоставките за законосъобразност на актовете за допускане на устройствени процедури, така и върху съгласуването на заданията за проектиране и на мотивираните предложения за изменение на устройствени планове по реда на специалните закони (Закон за културното наследство, Закон за биологичното разнообразие и др.)

Обстоен преглед ще бъде направен и по отношение на:

Предпоставки, фактически и правни основания за изменение на действащ ОУП и ПУП по ЗУТ и по специалните закони.– Обхват на изменението – отговорност на органа, допускащ изменението и задължения на заинтересованите лица, по чието искане се допуска изменението;

Специални основания за изменение на заварените подробни градоустройствени планове (дворищнорегулационни планове), одобрени при действието на отменените ЗТСУ, ЗПИНМ, ЗБНМ.

Административноправен статут на строежите, изградени по предходни устройствени планове.

В последния семинарен панел акцент ще бъде поставен върху съдебния контрол за законосъобразност на актовете за допускане на изменения на действащи устройствени планове и ще бъде направен подробен преглед на актуалната съдебна практика на административните съдилища и на Върховния административен съд по оспорване на актове за одобряване на устройствени планове и техните изменения, относима практика на Върховния касационен съд по граждански дела.

На всички участници в семинара ще бъде издаден Сертификат за преминато обучение.

Онлайн обучението ще се проведе през платформата Zoom.

Предвиден е код за 10% отстъпка от таксата за членове на КАБ, информират от професионалната организация.

Related Articles

Нови 42 обекта в списъка на ЮНЕСКО за световно наследство

42 нови обекта на световното наследство бяха обявени от ЮНЕСКО на среща в Рияд, Саудитска Арабия. Сред новите локации са 33 археологически обекта и...

Столична галерия показва „Дом Мечта“

Артисти откриват пресечната точка между изкуство и дизайн "Домът мечта“ представя съжителството на изкуство и дизайн под един покрив. Експозицията в галерия „КО-ОП“ е от...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ