Пуснаха за обществено обсъждане промените на Наредбата за техническите паспорти на строежите

0

Във връзка с постъпили реакции на омбудсмана на Република България, на организации и граждани, на народни представители по повод изтичащия срок, определен за съставяне на техническите паспорти на съществуващи строежи, МРРБ публикува за обществено обсъждане проект за изменение на Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите.

Той предвижда технически паспорт за съществуващ строеж да се съставя след извършено обследване по реда на ЗУТ. Това ще става при строително-монтажни работи, обхващащи целия строеж. За тях се изисква издаване на разрешение за строеж. Паспорт ще се съставя и при извършване на СМР, които обхващат част от обекта, но засягат конструкцията му.

Според предложеното изменение, съставянето на техническите паспорти на съществуващи строежи – публична държавна и публична общинска собственост, ще се извършва до 31.12.2032 г.

Целта на изменението е да облекчи бизнеса, гражданите и централните и общински администрации от допълнително натоварване с разходи в условията на икономическо възстановяване след пандемията от COVID-19.

Срокът за обществено обсъждане на проекта е 14 дни.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си