Публикувана за обсъждане е Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“

Идеята е да бъдат стимулирани всички собственици на имоти в архитектурния резерват, за съхраняване на недвижимото културно наследство

0

Програма „Да съхраним ЗАЕДНО Старинен Пловдив“ е нова опция, която администрацията в града предлага като възможност на собствениците на имоти в Стария Пловдив. Идеята и условията за финансиране на инициативи по консервацията и реставрацията на фасади и художествени елементи на сгради, находящи се на територията на АИР „Старинен Пловдив“ са публикувани на страницата на Община Пловдив. Съгласно чл. 26, ал. 3 и ал. 4 от Закона за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни Община Пловдив предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по проекта.

Това може да стане на e-mail адрес: [email protected] или в деловодството на Община Пловдив, пл. „Стефан Стамболов“ № 1. В рамките на законовия 30-дневен срок за обществени консултации становищата по проекта ще бъдат оповестени от вносителя кмета на Пловдив Здравко Димитров преди приемането на акта от Общински съвет – Пловдив.

Целта за приемането на Програмата е да бъдат въведени ясни правила и ред за начина и условията за финансиране на проекти за консервация и реставрация на фасади и художествени елементи на сгради на територията на Архитектурно-исторически резерват „Старинен Пловдив“, при спазване на точни процедури. С приемането на Програмата ще бъде стимулирана активността на всички граждани и юридически лица, собственици на имоти на територията на АИР „Старинен Пловдив“, за съхраняване на недвижимото културно наследство.

Идеята на Програмата е да се създаде успешен пример, който да може да бъде мултиплициран на следващ етап чрез разширяване териториалния обхват и увеличаване на видовете подкрепяни дейности, считат от администрацията в Пловдив.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си