Промени в закона предвиждат безплатно обучение на студенти за инженери

0

Предвиждат се промени в закона за висшето образование, свързани с безплатно обучение на студентите. Целта е да се спре тенденцията на намаляване на студентите в инженерно-техническите специалности, особено в енергетиката и при водните инженери. Това съобщи в парламента образователният министър Красимир Вълчев. „В средносрочен план от десет години в списъка на МОН за недостиг на специалисти са инженерите – най-драматично в областта на енергетиката, водното строителство – електрониката, информатиката, педагогиката, аграрните науки“, посочи министърът. По думите му след 10 години структурата на професиите ще се промени, трябва да се инвестира в задълбочени дигитални умения, да се увеличи приемът за всички професии, свързани с техниката и инженерните специалности. Според него основното предизвикателство е да се насочат повече деца и техните родители към специалностите, които в Министерството на образованието и науката смятат за най-важни от гледна точка на икономиката, пазара на труда, профилите в областта на математиката и педагогиката. Красимир Вълчев напомни, че за България предизвикателство е и демографската ситуация. През следващото десетилетие едва две трети ще бъдат младите, постъпващи на пазара на труда, съотнесено към тези, които излизат в пенсия. Трябва да се осигури профилно съответствие с потребностите на пазара на труда и затова бяха актуализирани 2200 типови програми, въведе се компетентностният подход, както и актуализация на програмите на всеки пет години в съответствие с потребностите на пазара на труда, информира Вълчев. Едно от малкото сигурни неща, по думите на образователния министър, е очакването, че всички страни ще преживеят мащабни дигитални трансформации, което означава, че по-голяма част от професиите ще искат задълбочени дигитални умения. Затова той препоръча да се инвестира в разширяване базата на софтуерни специалисти. Министърът не отрече, че има неравенства и те са детерминирани от разпределянето на инвестициите. „Опитваме се да водим балансирана регионална политика, училищата в по-отдалечените места получават допълнително финансиране, обясни той и цитира данни на министъра на икономиката, според които в момента има над 30 сериозни инвестиции в различни региони, като всяка една ще открие над сто работни места. Недостигът на работна ръка според него ще се задълбочава, затова трябва да се обезпечат икономическите зони със специалисти.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си