14 C
Пловдив
понеделник, февруари 26, 2024

Проектант, строител и надзорник ще носят отговорност при некачествен строеж

Готови сме с предложенията за законодателни промени, с които да се засили контролът и отговорността на всички участници в строителния процес – проектанти, надзорници, строители. Разработихме предложенията с екипа на главния архитект на София арх. Здравко Здравков и с общинския съветник адв. Георги Георгиев. Предлагаме конкретни реформи в Закона за устройство на територията, като целта е защита на публичния интерес.“ Това каза кметът на София Йорданка Фандъкова, по време на представянето на предложенията за промени в ЗУТ.

„Очакваме да получим подкрепата на хората, защото целта е да защитим публичния ресурс. Предлагаме въвеждане на солидарна отговорност за скрити дефекти, която да се носи от участниците в строителството – строителя, проектанта, лицата, упражняващи технически контрол за част „Конструктивна“ и доставчиците“, посочи арх. Здравков.

Отделно се предлага фирмите за строителен надзор да носят отговорност за своевременното установяване явни дефекти при съставяне на актовете за извършената работа. Предлага се въвеждане на задължителна допълнителна застраховка.

„Целта на промените е да гарантираме, че когато се изразходват публични пари, те ще бъдат гарантирани с качествена работа от фирмите, които печелят обществените поръчки“, поясни Фандъкова.

Адв. Георгиев посочи, че при изготвянето на промените е проучен международния опит в тази област и конкретно този във Франция, където е въведена т.нар. „споделена отговорност“.

Предлагат се изменения в Закона за устройство на територията и в две Наредби.

Предвижда се носене на отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор, по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи.

Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството и ще покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени.

Предлагат се и изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти. Предвижда се установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти и основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата.

Related Articles

Инж. Илиян Терзиев: С 1/3 намаля продукцията на строителния бранш

Икономическият отчет на Камарата на строителите за 9-месечието на миналата година показва, че продукцията на строителния бранш е намаляла с 1/3, съобщи за БНР...

Готов е Оздравителният план за столичния Завод за отпадъци

Готов е Оздравителният план на Столичното предприятие за третиране на отпадъци /СПТО/. Той е разработен след получения през януари...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ