19 C
Пловдив
сряда, април 17, 2024

Продукти за импрегниране и защита от Ликата

Намаляването на емисиите на CO² и гарантирането на безопасна и качествена жизнена среда са приоритет в производството на Licata S.p.A.

За тези цели компанията работи активно от години за създаването на екосъвместими продукти и решения. В резултат на инвестираните усилия се ражда линията licata.naturalis. Тя е разработена да отговори на нуждите на пазара за реставрация и същата е наскоро преработена, в отговор на най-новите директиви в сектора на екологичното строителство.

Представяме ви подкатегорията заздравители и импрегнатори.

Hidro Rep PlusLicata

Водоотблъскващ хидрофобизант на силоксанова основа, с висока проникваща способност, специално за повърхностна обработка на водопоглъщащи строителни материали от различен тип, с висока или средна алкалност.

Hidro Rep Plus е водоотблъскващ хидрофобизант на силоксанова база, с висока проникваща сила, специално препоръчан за повърхностна обработка на абсорбиращи материали от различен тип, като тухли за фугирана зидария, естествен камък, туф и др. За разлика от традиционните филмообразуващи защитни продукти, Hidro Rep Plus прониква в дълбочина, без да променя външния вид и пропускливостта на водни пари, като след обработка повърхностите се запазват напълно дишащи и в същото време водоотблъскващи.

Приложение

Hidro Rep Plus е изключително подходящ за защита и импрегнираща обработка на различни водопоглъщащи строителни материали, като:

 • мазилки;
 • тухли на фугирана зидария;
 • бетон;
 • естествени камъни;
 • туф;
 • пясъчници;
 • пенобетон;
 • котто;
 • минерални материали за топлоизолация;
 • циментови основи от разнороден тип;
 • краен защитен слой за минерални фасадни бои (варови, силикатни).

За нанасяне върху други повърхности, моля свържете се с техническия офис.

Характеристики

 • Лекота за нанасяне: Hidro Rep Plus е еднокомпонентен продукт, готов за употреба.
 • Отсъствие на повърхностни цветови вариации: За разлика от традиционните филмообразуващи защитни продукти, Hidro Rep Plus прониква в дълбочина, без да променя външния вид на основата.
 • Отлична пропускливост на водни пари: Hidro Rep Plus запазва напълно пропускливостта на водни пари на повърхностите, като в същото време ги прави водоотблъскващи.
 • Отличен перлен ефект.
 • Повишена способност да не задържа смог и прах.
 • Без образуване на повърхностeн филм.
 • Устойчивост на киселини и основи.
 • Дълготрайност във времето.
 • Устойчивост на UV лъчи.
 • Не образува подпродукти от химическа реакция.

Нанасяне

Подготовка на основата

Отстранете механично всяка ронеща се или лесно отлепяща се част с изчеткване или хидропясъкоструене. Винаги е необходимо да се затворят пукнатините по-големи от 0,3 мм с подходящи продукти. Почистете грижливо зоната на полагане така, че да е без прах, остатъци от повърхностна обработка, като: препарати, мазни субстанции, минерални или органични масла, смоли, следи от гипс и соли. За да се постигне добро проникване в основата, полагайте Hidro Rep Plus върху сухи, студени и защитени от слънце повърхности.

Поради разнородността на съществуващите материали, се препоръчва да се направят предварителни тестове върху мостри от материала, който ще искате да обработвате, така че да може да се провери:

 • резултатността върху обработвания материал;
 • необходимото количество продукт, вариращо според абсорбиращата способност на основата;
 • отсъствието на цветови промени върху обработвания материал.

Разреждане

Еднокомпонентен продукт готов за употреба.

Нанасяне

Продуктът, използва се такъв, какъвто е, се нанася на няколко ръце до насищане. Повърхностната водоотблъскваща защита се постига с пулверизираща пръскачка с ниско налягане (0,5 бара) или с четка. Нанасяйте равномерно Hidro Rep Plus, като внимавате да не се образуват инфилтрации/просмуквания или излишък от продукта, които биха могли да породят ореоли и белеещи се петна. Веднага след полагането е задължително да се предпазват обработените материали от дъжд, за да се избегне евентуалното отмиване на продукта. По време на полагането защитете повърхностите от дърво, стъкло, метал и пластмаса.

Уверете се, че температурите на околната среда, на основата и на продукта по време на употреба са в границите между +5˚С и +35˚С.

Информация за продукта

Външен вид: Прозрачна течност.
Миризма Ароматна.
Разход Разходът на продукта зависи от естеството на основите, от пропускливостта и порьозността им. Препоръчва се да се направят предварителни проби по време на подготвителния етап, за да се определи точния разход.
В общи линии, за повърхностна обработка разходът може да варира от 0,1 до 0,15 л.
Разреждане Готово за употреба.
Време за работа при 20˚С Неограничено.
Температура по време на работа От +5˚С до +35˚С.
Съхранение 12 месеца на защитено сухо място, в оригинални неотворени опаковки, при температури между +5˚С до +35˚С.
Опаковка Полипропиленови туби от 1, 5 и 10 л.
Активен принцип Силоксанов полиметил.
Разтворител Терпентин, ароматни и алифатни въглеводороди.

Характеристики

Съществени характеристики Показатели
Плътност при 25˚С 0,81 kg/l
Вискозитет при 25˚С 0,6 mpa.s
Точка на втвърдяване -30˚С
Начална точка на кипене +85˚С
Точка на запалване +50˚С

 

Препоръки

 • Професионален продукт, да се възлага за работа само на специализирани бригади.
 • Hidro Rep Plus е запалим и трябва да се държи далече от открит огън, искри или източници на топлина.
 • Не вдишвайте изпаренията, избягвайте контакт.
 • По време на полагане и работа използвайте предпазни ръкавици, защитни средства за дихателните пътища и защитни очила.
 • В случай на контакт с очите или с кожата, измийте обилно с вода и ако е необходимо, консултирайте се с лекар.
 • В случай на поглъщане консултирайте се с лекар.
 • В случай на пожар може да бъде угасен с пожарогасители с въглероден двуокис (СО²), прахови пожарогасители, или с леки струи вода.
 • Да се съхранява във вентилирани и сухи помещения. Да се пази от източници на топлина и директно слънчево греене.
 • Пазете далече от достъп на деца.

Безопасност

За информация, относно правилното изхвърляне, съхранение, товарене и разтоварване на продукта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

HidroRep Silan A+BLicata

Хидрофобизиращ двукомпонентен концентрат, разтворим във вода, на база силани и силоксани без разтворител. Специално за изпълнение на химически бариери срещу покачваща се капилярна влага, подходящ също и като хидрофобизант на фугирана зидария, туф и естествен камък.

HidroRep Silan A+B e двукомпонентен хидрофобизант, разтворим във вода, на база импрегниращи силани и силоксани с голяма проникваща сила, препоръчан за изпълнение на химически бариери срещу покачваща се капилярна влага и за обработване на фугирана зидария, естествен камък, туф и др. За разлика от традиционните филмообразуващи защитни хидрофобизанти, HidroRep Silan A+B прониква в дълбочина, без да променя външния вид и пропускливостта на водни пари, като запазва обработените повърхности напълно дишащи и същевременно водоотблъскващи. С голямото си предимство да е разтворим във вода, HidroRep Silan A+B е икономичен и същевременно екологичен продукт.

Приложение

HidroRep Silan A+B е специално препоръчан за изпълнение на химически бариери срещу покачваща се капилярна влага, хидрофобизация и защита на най-разпространените в строителството попиващи минерални основи, като:

 • мазилки;
 • тухли на фугирана зидария;
 • бетон;
 • естествен камък;
 • туф;
 • пясъчници;
 • клетъчен бетон.

За полагане върху други основи, моля свържете се с техническия офис.

Характеристики

 • Икономичен: HidroRep Silan A+B се разрежда с вода в съотношение 1А + 1В + 18 / 28 части вода.
 • Екологичен: разрежда се с вода.
 • Активна бариера за много кратки срокове: специално за изпълнение на химически бариери срещу покачваща се капилярна влага.
 • Отсъствие на цветови промени на повърхността: за разлика от традиционните защитни филмообразуващи хидрофобизанти, HidroRep Silan A+B прониква в дълбочина, без да променя външния вид.
 • Отлична пропускливост на водни пари: HidroRep Silan A+B запазва голямата пропускливост на водни пари на обработените повърхности, като в същото време ги прави водоотблъскващи.
 • Устойчив на биещ дъжд, HidroRep Silan A+B се свързва веднага с основата и не се отмива след обработката, дори и при неочаквани дъждове.
 • Устойчив на киселини и основи.
 • Дълготрайност във времето.
 • Устойчивост на УВ лъчи.
 • Отсъствие на подпродукти от реакцията.

Начин на полагане

Подготовка на основата

Отстранете механично всяка ронлива или лесно отделяща се част посредством изчеткване и хидропясъкопочистване. Винаги е необходимо да се затворят пукнатините, по-големи от 0,3 мм с продукти, подходящи за основата. Почистете грижливо зоната, върху която ще полагате така, че да е без прах, остатъци от повърхностна обработка, като перепарати, мазни субстанции, минерални или органични масла, смоли, следи от гипс и соли. За да се постигне добро проникване, освен това се препоръчва HidroRep Silan A+B да се нанася върху сухи повърхности, които не са изложени на слънце.

Поради разнородността на съществуващите материли, се препоръчва да се направят предварителни тестове върху мостри от материала, който се иска да се обработи, така че да се провери:

 • ефикасността върху материала за обработване;
 • необходимото количество HidroRep Silan A+B, което може да се променя в зависимост от попиването;
 • отсъствието на цветови промени.

Приготвяне на продукта

Изсипете в чист съд 1 литър HidroRep Silan компонент A + 1 литър HidroRep Silan компонент В, разбъркайте за 2 -3 минути. Добавете чиста вода от минимум 18 литра до максимум 28 литра в зависимост от порьозността на основата и от степента на хидрофобизация, която се цели да се постигне, след това разбъркайте за още 2 – 3 минути. Сместа трябва да бъде използвана в рамките на 12 часа след приготвянето.

Нанасяне

За изпълнение на химически бариери нанесете сместа от HidroRep Silan A+B + вода посредством свободно изтичане с бавна дифузия или чрез инжектиране със слабо налягане. Повърхностното хидрофобизиране се прави с пулверизираща пръскачка с ниско налягане или с четка. Обработването на оцветени мазилки на минерална основа трябва да бъде внимателно наблюдавано, като нанасянето се прави по равномерен начин, без да се образуват инфилтрации/просмуквания или излишък от продукта, които биха могли да породят ореоли и белеещи се петна. Водоотблъскващият ефект се активира няколко часа след полагането. Продуктът се използва в рамките на 12 часа след приготвянето.

По време на обработката предпазвайте повърхности от дърво, стъкло, метал и пластмаса.

Уверете се, че температурите на околната среда и на основата по време на полагането са в границите между +5°С и +35°С.

Информация за продукта

Външен вид Безцветна течност
Разход Разходът на продукта зависи много от типа на основите, от пропускливостта и порьозността им.
В общи линии:
за повърхностна обработка върху мазилка
– 100 m² с около 1 l + 1 l HidroRep Silan A+B;
за химическа бариера, върху зидарии от туф с дебелина 40 cm
– 1 линеен метър с около 0,25 l + 0,25 l HidroRep Silan A+B.
Съотношение за смесване 1 l A + 1 l B + 18 / 29 l вода
Време за работа при 20°С 12 часа след разреждане
Температура при полагане от +5˚С до +35˚С
Съхранение 12 месеца на сухо и защитено място, в оригинални цели опаковки, при температури между от + 5˚С до + 35˚С
Опаковка Полипропиленова туби от 1 l + 1 l и 5 l + 5 l
Активна съставка Алкил алкоси силан мономер
Разтворител Вода

Характеристики

Съществени характеристики Показатели
Плътност при 25 °С 0,93 – 0,94 kg/l компонент А
1,0 kg/l компонент B
Вискозитет при 25 °С 0,6 mpa.s
Точка на втвърдяване -30°С
Точка на кипене (1013 bar) +173°C
Точка на запалване +35°C

 

Препоръки

 • Продукт за професионална употреба.
 • Запалим продукт, в случай на пожар може да бъде угасен с пожарогасители с въглероден двуокис (СО2), прахови пожарогасители, или с леки струи вода.
 • Да се съхранява далече от открит огън, искри и източници на топлина.
 • Не вдишвайте изпаренията, избягвайте контакт.
 • По време на полагане и боравене с продукта използвайте като предпазна мярка ръкавици, защитни средства за дихателните пътища и защитни очила.
 • В случай на контакт с очите или с кожата, измийте обилно с вода и ако е необходимо, консултирайте лекар.
 • В случай на поглъщане консултирайте лекар.
 • Да се съхранява във вентилирани и сухи помещения. Да се пази от източници на топлина и директно слънчево греене.
 • Пазете далече от достъп на деца.

Безопасност

За информация относно правилното изхвърляне, съхранение, товарене и разтоварване на продукта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Sana Beton

LicataБоя на водна основа с повишена устойчивост на атмосферно влияние, водонепропусклива, специално за декориране и защита на армиран бетон. Сертифицирана съгласно EN 1504-2.

Sana Beton e боя с кварц за интериорни и екстериорни стени, на база акрилни кополимери във водна дисперсия и силициеви инертни материали. Отговаря на характеристиките, изисквани от EN 1504-2: покритие (C), предпазване срещу риск от проникване 1.3 (PI), контрол на влажността 2.2 (MC) и увеличение на съпротивлението 8.2 (IR). Sana Beton след пълното изсъхване образува водонепропускливо покритие, устойчиво на агресивни агенти, налични в атмосферата (CO2, SO2), но същевременно пропускащо преминаването на водните пари. Поради това е идеална за декориране и защита на структури от армиран бетон като греди, колони, балкони и т.н. Резултат от проучванията на лабораториитеLicata SpA, Sana Beton се характеризира с повишена покривна сила и устойчивост на органични масла, алкохол и етери. Може да се нанася както с валяк, така и с четка или безвъздушно, отговаря ефикасно на всички изисквания за добра практика на обекта. Специалните добавки, съдържащи се във формулата, гарантират отлична защита срещу атаки на гъби и плесени. Sana Beton осигурява добра трайност, блясък и пълнота на цветовете. Налична е бяла или оцветена.

Приложение

Sana Beton се използва като защитна боя и против карбонизация на най-разпространените основи, изолзвани в строителството, като:

 • армиран бетон;
 • мазилки (на база цимент или варо/циментови);
 • шпакловки (на база цимент или варо/циментови);
 • бетон;
 • готови бетонни панели;
 • фиброцимент;
 • стари бои, ако са добре свързани и солидни.

За полагане върху други основи, моля свържете се с техническия офис.

Характеристики

 • Сертифицирана по EN 1504-2: Sana Beton отговаря на характеристиките, изисквани от EN 1504-2: покритие (C), предпазване срещу риск от проникване 1.3 (PI), контрол на влажността 2.2 (MC) и увеличение на съпротивлението 8.2 (IR).
 • Специално препоръчана за защита и декориране на армиран бетон: Sana Beton след пълното изсъхване образува водонепропускливо покритие, устойчиво на агресивни агенти, налични в атмосферата (CO2, SO2). Поради това е идеална за декориране и защита на структури от армиран бетон като греди, колони, балкони и т.н.
 • Висока водоустойчивост: Sana Beton след пълното си изсъхване създава водоотблъскващ непрекъснат филм, който предпазва от преминаването на метеорните води, като поддържа сухи обработените повърхности.
 • Повишена химическа устойчивост: Резултат от проучванията на лабораториите Licata SpA, Sana Beton се характеризира с повишена устойчивост на органични масла, алкохол и етери.
 • Висока пропускливост на водни пари: благодарение на специалните смоли, използвани във формулата й, Sana Beton притежава висока пропускливост на водни пари.
 • Висока покривност: наличието в Sana Beton на добавки от последно поколение и силициеви инертни материали, осигуряват висока покривност само с два слоя.
 • Защита срещу плесени и гъби: Sana Beton предпазва повърхностите от образуване на плесени и гъби благодарение на специалните добавки, налични във формулата ѝ.

Начин на полагане

Подготовка на основата

В случай на стари повърхности, е необходимо да се отстранят всички части, където евентуално има подкожушвания, в процес на разлепване са или не са достатъчно добре свързани, като се погрижите да възстановите в последствие повърхността до постигане на правилната равнинност. В случай на нови повърхности се препоръчва повърхността да се обработи предварително с грунд Isolante LG или Acril Primer, така че да се уеднакви и намали поглъщането на вода.

За съществуващи повърхности, които са с ефект разпрашаване, пристъпете към обработка с Nano Primer или Acril Primer Plus, за уплътняване на повърхността. Върху разнородни повърхности нанесете един слой Isolante LG. Повърхността, готова за полагане, трябва да бъде чиста, равна и добре свързала.

Отстранете механично всяка ронлива или в процес на отлепяне част. В случай на отстраняване на малки зони, пристъпете към възстановяване посредством подходящи продукти, предназначени да възстановят правилната равнинност. Почистете повърхността, за да отстраните каквито и да е било следи от прах, евентуални препарати, мазни субстанции, минерални масла, и т.н. Преди да се пристъпи към боядисване, е препоръчително да се положат предварително:

 • Acril Primer върху попиващи основи.
 • Acril Primer Plus или Nano Primer върху разпрашени основи или при основи, които трябва да се заздравят.
 • Isolante LG върху вече боядисани основи със средно/силни цветове.
 • Sanus ако върху основата има изцветявания от плесени или гъби.

Приготвяне на продукта

Възможно е да разредите Sana Beton с чиста вода по следния начин:

 • При полагане с четка или валяк: 20% за първата ръка, 15% за втората ръка;
 • При безвъздушно пръскане: 20%.

Препоръчва се след разреждане боята да се разбърка за няколко минути с бъркалка, за да се хомогеннизира сместа, като се внимава да не се въвлече въздух с твърде бързо разбъркване.

Нанасяне

Sana Beton се нанася на ръка (с четка или с валяк) или с безвъздушно пръскане на два или повече слоя, които се нанасят кръстосано, за да се постигнат желаните покривност и ефект. В случай, че се нанася на повече слоеве, следващите слоеве трява да се нанасят с промеждутък от около три часа.

Силно попиващи основи или неблагоприятни климатични условия (зони, подложени на силни въздушни течения, високи температури и т.н.) могат да намалят отвореното време на боята до няколко минути, затова боята трябва да се проверява постоянно да не образува повърхностен филм и да не изсъхне твърде бързо. Sana Beton, при идеални условия, набира достатъчна здравина, така че да бъде подходяща за следващи обработки след около три часа (при +20˚С и 70% относит.влажност) и е напълно суха след 24 часа след последната ръка.

Не полагайте Sana Beton върху основи при наличие на повърхностен воден воал, мокри, или при екстремни условия, като: стени, изложени на пряка слънчева светлина, или замръзващи. Уверете се, че температурите на околната среда и на основата по време на работа са между +5˚С и +35˚С.

Информация за продукта

Външен вид течност, бяла
Разход 4 – 4,5 m²/l на две ръце
Разреждане 15% – 20%
Време за съхнене ≈ 3-4 часа при +20˚С на пипане
≈ 24 часа при +20˚С пълно изсъхване
Температура при полагане между +5˚С и +35˚С и 70% относитeлна
Съхранение 12 месеца, ако е в оригинална и цяла опаковка
Опаковка Полипропиленова кофа от 4 или 14 l
Свързващо вещество Синтетични кополимери
Специфично тегло 1,40 kg/l
Задържане на замърсяване Ниско
Блясък Мат
Пропускливост на въглероден диоксид I = 3,40 g/m²d
ЛОС (Директива 2004/42/СЕ) за фасадни бои (A/c) ˂ 30 g/l ЛОС

Характеристики, съгласно EN 1504-2

Характеристики Метод на изпитване Изисквания Резултати
Пропускливост на CO2 (m) EN 1062-6 > 50 > 250
Пропускливост на водни пари (m) EN ISO 7783-1
EN ISO 7783-2
Деклариран клас Клас I (пропусклива)
Капилярна абсорбция и водопропускливост на течна вода (w) EN 1062-3 < 0,1 < 0,01
Циклично замразяване – размразяване с потапяне в размразяващи соли EN 13687-1 > 1 (твърди системи без трафик) > 1 (твърди системи без трафик)
Термична съвместимост – “гръмотевица – дъжд” (термичен шок) EN 13687-2 > 1 (твърди системи без трафик) > 1 (твърди системи без трафик)
> 1 (твърди системи без трафик) EN 13687-3 > 1 (твърди системи без трафик) > 1 (твърди системи без трафик)
Кондициониране: 7 дни при 70˚С EN 1062-11:2002   2,03 ± 0,42
Химическа устойчивост Химическа устойчивост Никакъв видим дефект Групи 3 и 5
Устойчивост на силни химични въздействия EN 13529 Никакъв видим дефект Никакъв видим дефект
Устойчивост на напукване EN 1062-7 Деклариран клас A2 (23°C),
A1 (-10°C +70°C)
Сцепление при натоварване на опън EN 1542 > 1,5 MPa (твърди системи без трафик) 2,08 ± 0,12

 

Предупреждения

 • Препоръчва се да не се полага върху замръзнали или размразяващи се основи.
 • В случай на критични основи, или различни от описаните, е добре да ги подложите предварително на проверка дали са подходящи и да се свържете с техническия офис.
 • Съхранявайте кофите с боята на места, предпазени от директно слънчево греене и при температури не по-ниски от + 5˚С, за да не се компрометира качеството на материала.
 • Винаги проверявайте материла преди полагане, за да се уверите, че тоналността на цвета отговаря на желаната.
 • Евентуални рекламации за тоналност на цвета няма да бъдат приемани след полагане.
 • Не може да се гарантира изсъхване без разлики в цвета (петна), дължащи се на:
 • разликата в атмосферните условия, при които се намира една сграда;
 • близостта до скеле;
 • условията на основата (като структура, водопоглъщаща способност, и т.н.);
 • употребата на естествени суровини.
 • Предпазвайте от директно сълнчево греене и биещ дъжд през първите 48 – 72 часа. Реалната температура и относителната валжност могат да ускорят или забавят процеса на съхнене.
 • Предпазвайте очите и ръцете по време на нанасяне на продукта.
 • След употреба, измийте инструментите с вода.

Безопасност

За информация относно правилното изхвърляне, съхранение, товарене и разтоварване на продукта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

Elasto Paint

LicataЕластомерна водонепропусклива фасадна боя, с повишена устойчивост на атмосферни агенти, сертифицирана съгласно UN EN 1504-2. Специално препоръчана за декориране и защита на армиран бетон и естетическо-функционално възстановяване на фасади при неблагоприятни условия.

Еlasto Paint e фасадна боя на база специални еластомерни самоомрежващи акрилни свързващи вещества във водна дисперсия, може да се оцветява, готова за употреба. Препоръчана за работи по съществуващи фасади, идеална и за нови проекти. Elasto Paint силно се препоръчва при естетическо-функционално възстановяване на фасади, които имат микропукнатини или цепнатини. Еlasto Paint отговаря на характеристиките, изисквани от UNI EN 1504-2: покритие (C), за защита срещу рискове от проникване 1.3 (PI), контрол на влагата 2.2 (MC) и увеличаване на съпротивлението 8.2 (IR).

Elasto Paint след пълно изсъхване образува еластично покритие, устойчиво на вода, на агресивните агенти, налични в атмосферата (CO2 – SO2), но същевременно пропускливо на преминаване на водни пари, поради което е идеална за декориране и защита на структури от армиран бетон, като греди, стълбове, балкони и т.н.

Специалните добавки, съдържащи се във формулата, гарантират отлична защита срещу атаки на гъби и плесени. Elasto Paint може да се оцветява в над 600 различни цвята, от пастелни до най-ярки тоналности.

Приложение

Elasto Paint се препоръчва за декориране на основи в закрити и открити помещения, нови или съществуващи, в жилищни, индустриални и търговски сгради. Препоръчва се продуктът да се нанася върху отлежали основи, или след време за развиване на свойствата от поне четири седмици. Може да се полага върху основи като:

 • термомазилки;
 • варови или варо-циментови мазилки;
 • армирани шпакловки при работи по възстановяване на фасади с микропукнатини;
 • бетон;
 • готови бетонни панели;
 • системи за външна топлоизолация.

За полагане върху други основи, моля свържете се с техническия офис.

Характеристики

 • Сертифицирана по EN 1504-2: Elasto Paint отговаря на характеристиките, изисквани от UNI EN 1504-2 покритие (C), за защита срещу рискове от проникване 1.3 (PI), контрол на влагата 2.2 (MC) и увеличаване на съпротивлението 8.2 (IR).
 • Препоръчана за декориране на армиран бетон: Elasto Paint след пълно изсъхване образува еластично покритие, устойчиво на вода, на агресивните агенти, налични в атмосферата (CO2 – SO2), поради което е идеална за декориране и защита на структури от армиран бетон, като греди, стълбове, балкони и т.н.
 • Еластичност: Elasto Paint има отлични свойства на еластичност, което я прави идеална за работи по естетико-функционално възстановяане на фасади с микропукнатини и цепнатини.
 • Воднонепропусклива: Elasto Paint след като напълно развие свойствата си, образува непрекъснат водонепроницаем филм, който възпрепятства преминаването на метеорните води, като поддържа сухи обработените повърхности.
 • Повишена химическа устойчивост: резултат на проучванията на лабораториите Licata SpA, Еlasto Paint се характеризира с повишена устойчивост на органични масла, алкохоли и етери.
 • Голяма пропускливост на водни пари: благодарение на специалните смоли, използвани във формулата ѝ, Elasto Paint притежава висока пропускливост на водни пари.
 • Защита срещу мухъл и плесени: специалните добавки срещу мухъл, налични във формулата, осигуряват отлична степен на защита от образуване на плесени и мухъл.
 • Висока покривност: наличието в Elasto Paint на добавки от последно поколение и силициеви инертни материали осигуряват висока покривна сила само с два слоя.
 • Широк избор на цветове: от пастелните тоналности до най-ярките цветове, Elasto Paint може да се оцветява в повече от 600 различни типа цветове.

Начин на полагане

Подготовка на основата

Отстранете механично всички ронливи или лесно отделящи се части. В случай на отстраняване на малки зони, пристъпете към възстановяване с подходящи продукти, предназначени за възстановяване на правилната равнинност. Ако върху основата има наличие на изцветявания от мухъл или плесени, обработете предварително засегнатите площи с подходящ биоцид Sanus. Готова за нанасяне повърхност трябва да бъде чиста, равна, здрава и без какъвто и да е бил тип субстанции, възпрепятстващи сцеплението. Почистете повърхностите, за да отстраните всяка следа от евентуални перпарати, мазни субстанции, минерални масла и т.н. Преди да се пристъпи към боядисването, винаги е необходимо предварително да се нанесе Elasto Primer – фиксатор във воден разтвор на база еластомерни смоли.

Приготвяне на продукта

Възможно е да се разреди Elasto Paint по следния начин с чиста вода:

 • Нанасяне с четка или валяк: 25% за първата ръка, 20% за втората ръка.

Препоръчва се, след разреждането боята да се разбърка с бъркалка, за да се хомогенизира сместа.

Нанасяне

Elasto Paint се нанася на ръка (четка или валяк) на два или повече кръстосани слоя до постигане на желаните покривност и ефект. В случай на повече нанасяния, полагайте следващите слоеве през около три часа. Твърде много попиващи основи или неблагоприятни климатични условия (зони, подложени на силни въздушни течения, високи температури и т.н.) могат да намалят отвореното време на боята до няколко минути, затова е необходимо да проверявате постоянно да не образува повърхностен филм и да не изсъхва твърде бързо. Elasto Paint при идеални условия достига степен на развиване на свойствата си, подходящо за следващи работи след около 5 -6 часа (при + 20°С и 70% отн.вл.). и пълно развиване на свойствата си 24 часа след последната ръка. Не полагайте Elasto Paint върху основи при наличие на воден воал на повърхността, мокри или при крайни условия, като например: стени, изложени на пряко слънчево греене или заледени.

Уверете се, че температурите на околната среда и на основата по време на полагането са в границите между +5°С и +35°С.

Информация за продукта

Външен вид Течност – Бяла
Разход 0,350 – 0,450 kg/m²
Разреждане 20% – 25%
Време за изсъхване Около 5 – 6 часа при + 20˚С на пипане
Около 24 часа при + 20˚С пълно изсъхване
Температура при полагане от +5° до +35° и 70% относителна влажност
Съхранение 12 месеца, ако е съхранявана в оригинални цели опаковки
Опаковка Полипропиленова кофа от 20 kg
Свързващо вещество Еластомерни кополимери
Специфично тегло 1,50 kg/l
Задържане на замърсявания Ниско
Блясък Мат
ЛОС (Директива 2004/42/СЕ)
за покрития за външни стени (Кат А/с):
< 30 g/l ЛОС

Характеристики

Съществени характеристики Валидирани методи Нормативни изисквания Показатели
Пропускливост на СО2 EN 1062-6 Деклариран клас С1
Пропускливост на водни пари EN ISO 7783-2012 Деклариран клас V2
Капилярна абсорбция и пропускливост на вода EN 1062-3 Деклариран клас W3
Якост на опън EN 1542 Деклариран клас > 2,4 N/mm²
Опасни вещества ND   Втвърденият продукт не отделя вредни субстанции

 

Препоръки

 • Препоръчва се да не се полага върху замръзнали или размразяващи се основи.
 • В случай на критични основи, или различни от посочените, е добре да ги подложите на предварителна проверка дали са подходящи и да се свържете с техническия офис.
 • Съхранявайте кофите с боята на места, защитени от директно слънчево греене и при температури не по-ниски от +5°С, за да не компрометирате качеството на материала.
 • Проверявайте винаги материала преди полагане, за да се уверите, че тоналността отговаря на желаната.
 • Евентуални оплаквания за тоналността на цвета няма да бъдат приемани след полагане.
 • Не може да се гарантира изсъхване без разлика в цвета (петна), дължащи се на:
 • различните атмосферни и физически условия, в които може да се намира една сграда;
 • близостта на скеле;
 • условията на основата (като структура, попиваща сила, и т.н.);
 • употребата на естествени суровини.
 • Предпазвайте от директно слънчево греене и биещ дъж през първите 48–72 часа. Реалната температура и процент на относителна влажност на въздуха могат да ускорят или забавят процеса на съхнене.
 • Предпазвайте очите и ръцете по време на нанасянето.
 • След употреба на продукта измийте инструментите с вода, докато сместа е все още прясна.

Безопасност

За информация относно правилното изхвърляне, съхранение, товарене и разтоварване на продукта, моля, вижте информационния лист за безопасност.

За повече информация – Ликата.

Related Articles

Още 5 квартала в Бургас с ново осветление

Община Бургас продължава с поетапното обновяване на осветителната система в града. През последните 2 години това се случи в районите край 22 големи булеварда....

КАБ: Стартира програма за безплатни обучения в архитектурно-строителния сектор

Целта е да се подкрепи дигитализацията на бранша Предстои да стартират безплатните обучения в рамките на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), сред чиито учредители е...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ