23 C
Пловдив
събота, юни 15, 2024

Премахват нерегламентираните площадки за отпадъци в Плевен

Нерегламентираните площадки за едрогабаритни отпадъци в Плевен ще бъдат премахнати до 1 май 2024 г. Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всякаква друга форма на третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, на цялата територия на община Плевен

Посочените зони трябва да бъдат премахнати в срок до 01.05.2024 г. чрез извършване на необходимите строително-ремонти дейности, съобразени с терена, върху който попадат. Трябва да се предвиди и последващо рекултивиране и облагородяване на околната среда, гласи още заповедта. Контролът по извършването на дейностите по премахването е възложен на заместник-кмета „Териториално развитие“ на Община Плевен.

Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето на излезли от употреба гуми на цялата територия на община Плевен. Изключения се допускат само за лицата, притежаващи съответното разрешение. Забранява се третирането и изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредните вещества в атмосферния въздух, на цялата територия на община Плевен.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на отдел „Екология“ и отдел „Инспекторат“ към Община Плевен, както и на кметовете и кметските наместници на населените места. Нарушителите ще бъдат привличани към предвидената административнонаказателна отговорност.

Related Articles

Осигуриха средства за ремонт на паметника на Христо Ботев във Враца

Служебният кабинет осигури необходимите 780 000 лева за основен ремонт на паметника на Христо Ботев във Враца. Правителственото решене е във връзка с писмо...

Изграждат нов пешеходен мост над р.Струма в Перник

Започна строителството на новия пешеходен мост над река Струма на ул. "Св. св. Кирил и Методий" при кварталите „Димова махала“ и „Хумни дол“. В...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ