2 C
Пловдив
сряда, февруари 28, 2024

Премахват нерегламентираните площадки за отпадъци в Плевен

Нерегламентираните площадки за едрогабаритни отпадъци в Плевен ще бъдат премахнати до 1 май 2024 г. Със заповед на кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов се забранява нерегламентираното изхвърляне, изгаряне, както и всякаква друга форма на третиране на строителни и едрогабаритни отпадъци, на цялата територия на община Плевен

Посочените зони трябва да бъдат премахнати в срок до 01.05.2024 г. чрез извършване на необходимите строително-ремонти дейности, съобразени с терена, върху който попадат. Трябва да се предвиди и последващо рекултивиране и облагородяване на околната среда, гласи още заповедта. Контролът по извършването на дейностите по премахването е възложен на заместник-кмета „Териториално развитие“ на Община Плевен.

Забранява се изоставянето, нерегламентираното изхвърляне или друга форма на неконтролирано обезвреждане, както и изгарянето на излезли от употреба гуми на цялата територия на община Плевен. Изключения се допускат само за лицата, притежаващи съответното разрешение. Забранява се третирането и изгарянето на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, водещо до превишаване на установените норми за допустими емисии на вредните вещества в атмосферния въздух, на цялата територия на община Плевен.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на отдел „Екология“ и отдел „Инспекторат“ към Община Плевен, както и на кметовете и кметските наместници на населените места. Нарушителите ще бъдат привличани към предвидената административнонаказателна отговорност.

Related Articles

Реставрират хотел „Париж“- част от недвижимото културно наследство на София

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде разрешение за строеж за реконструкция на сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ 30 и за реставрационно-консервационни...

Статистика: Индустриалните общини първенци в създаването на нова заетост

Възстановяването на регионалните пазари на труда е неравномерно, като в над 2/3 от общините броят на наетите остава под рекордните нива от 2019 г....
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ