21 C
Пловдив
сряда, септември 27, 2023

През януари: Бизнес климатът се e подобрил

Общият показател на бизнес климата през януари 2020 г. се повишава с 1.4 пункта в сравнение с декември 2019 г., което се дължи на подобрената стопанска конюнктура в промишлеността, сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Промишленост

Съставният показател „бизнес климат в промишлеността“ се увеличава с 5.0 пункта в резултат на по-оптимистичните оценки и очаквания на промишлените предприемачи за бизнес състоянието на предприятията. Прогнозите им по отношение на износа и производствената активност през следващите три месеца са също благоприятни.

Средното натоварване на мощностите нараства с 1.7 пункта в сравнение с три месеца по-рано и достига 78.0%, като с оглед на очакваното търсене през следващите месеци се предвижда излишък от мощности.

Недостигът на работна сила и несигурната икономическа среда продължават да са основните пречки за развитието на бизнеса, посочени съответно от 32.8 и 32.3% от предприятията.

Относно продажните цени в промишлеността преобладаващите очаквания на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Строителство

През януари съставният показател „бизнес климат в строителството“ намалява с 1.0 пункт, което се дължи на по-неблагоприятните оценки на строителните предприемачи за настоящото бизнес състояние на предприятията.

Осигуреността на производството с поръчки се запазва спрямо октомври 2019 г. и се оценява на 8.5 месеца. Същевременно мениджърите очакват увеличение на новите поръчки през следващите шест месеца, което според тях ще доведе и до подобрение на дейността в краткосрочен план. През последния месец анкетата отчита и намаление на броя на клиентите със закъснения в плащанията.

Най-сериозните затруднения за дейността в сектора остават недостигът на работна сила, несигурната икономическа среда и конкуренцията в бранша.

По отношение на продажните цени в строителството са регистрирани известни очаквания за увеличение, макар по-голяма част от мениджърите да предвиждат запазване на тяхното равнище през следващите три месеца.

Търговия на дребно

Съставният показател „бизнес климат в търговията на дребно“ се понижава с 1.9 пункта в резултат на по-резервираните оценки на търговците на дребно за настоящото бизнес състояние на предприятията. Прогнозите им за развитието на бизнес състоянието през следващите шест месеца се запазват, като и очакванията им за поръчките към доставчиците от вътрешния пазар през следващите три месеца са благоприятни. Конкуренцията в бранша продължава да бъде основният фактор, ограничаващ развитието на бизнеса, следвана от недостатъчното търсене и несигурната икономическа среда.

Относно продажните цени търговците предвиждат известно повишение през следващите три месеца.

Услуги

През януари съставният показател „бизнес климат в сектора на услугите“ запазва нивото си от декември 2019 г. Оценките и очакванията на мениджърите за бизнес състоянието на предприятията се изместват към по-умерените мнения. Същевременно и прогнозите им за търсенето на услуги през следващите три месеца са по-неблагоприятни.

Основните проблеми за дейността продължават да бъдат свързани с конкуренцията в бранша, несигурната икономическа среда и недостига на работна сила, въпреки че през последния месец се отчита намаление на неблагоприятното им влияние.

По отношение на продажните цени в сектора на услугите очакванията на мениджърите са те да останат без промяна през следващите три месеца.

Related Articles

Създават виртуална карта на изоставените училища в България

Продължава работата по българския павилион на 18-то биенале за архитектура във Венеция, информират от Камарата на архитектите в България. Като част от програмата на...

Изложба на именития Кристо в музей галерия „Анел“

„Кристо – поетика на необикновеното“ е изложба, която представя забележителната артистична визия и трансформиращите инсталации на известния художник Кристо. От 21 септември до 10...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ