13 C
Пловдив
неделя, април 14, 2024

Предстои 23-то Общо събрание на КАБ

УС на Камарата на архитектите в България (КАБ) свиква редовно годишно Общо събрание (ОС). То ще е на 16 и 17 май 2024 г. в х Поморие, с начален час 09:00 часа на 16 май.

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен отчет за дейността на Управителния съвет за 2023 г.

Проект за решение по т. 1: Общото събрание приема годишния отчет на Управителния съвет за дейността за 2023 г.

Годишен отчет за дейността на Контролния съвет за 2023 г.

Проект на решение по т. 2: Общото събрание приема годишния отчет на Контролния съвет за дейността за 2023 г.

Годишен отчет за дейността на Комисията по дисциплинарно производство за периода май 2023 г. – април 2024 г.

Проект на решение по т. 3: Общото събрание приема годишния отчет на Комисията по дисциплинарно производство за дейността за периода май 2023 г. – април 2024 г.

Годишен отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2023 г.

Проект на решение по т. 4: Общото събрание приема Годишния отчет за финансовите приходи и разходи на КАБ за 2023 г.

Освобождаване от отговорност на председателя и членовете на Управителния съвет за периода 01.01.2023 – 31.12.2023 г.

Проект на решение по т. 5: Общото събрание освобождава от отговорност председателя и членовете на Управителния съвет за периода 01.01.2023 – 31.12.2023

Програма за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

Проект на решение по т. 6: Общото събрание приема програмата за дейността на Управителния съвет за 2024 г.

Приемане на Бюджет на КАБ за 2024 г.

Проект на решение по т. 7: Общото събрание приема Бюджета на КАБ за 2024 г.

Определяне на размера на встъпителните и годишните вноски

Проект на решение по т. 8: Общото събрание приема встъпителните и годишните вноски да се обвържат с размера на минималната работна заплата за страната.

Приемане на изменения и допълнения на Устава на КАБ

Проект на решение по т. 9: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Устава на КАБ.

Приемане на изменения и допълнения на Методиката за определяне на размера на възнагражденията за предоставяне на проектантски услуги в устройственото планиране и в инвестиционното проектиране (Методиката на КАБ)

Проект на решение по т. 10: Общото събрание приема Проекта за изменение и допълнение на Методиката на КАБ.

При липса на кворум към началния час – 09:00 часа на 16 май 2024 г., Общото събрание ще започне в 10:00 часа на 16 май 2024 г. и може да се проведе редовно независимо от броя на присъстващите делегати на основание чл. 19, ал. 1 от Закона за камарите на архитектите и инженерите в инвестиционното проектиране.

Регистрацията на делегатите започва в 8:00 часа на 16 май 2024 г. на мястото на провеждане на Общото събрание.

Поканата, заедно с материалите по точките от дневния ред на редовното Общо събрание на КАБ, се публикуват на електронната страница на КАБ: https://kab.bg/os-2024/ и са на разположение на делегатите.

Related Articles

КАБ: Стартира програма за безплатни обучения в архитектурно-строителния сектор

Целта е да се подкрепи дигитализацията на бранша Предстои да стартират безплатните обучения в рамките на Европейски цифров иновационен хъб (ЕЦИХ), сред чиито учредители е...

Планират нова трамвайна линия в София

Нова трамвайна линия – номер 15, между столичните квартали “Бъкстон” и “Хладилника” предлагат зам.-кметът по транспорт Илиян Павлов и общински съветници. Тя ще подсили...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ