Представят новата книга на арх. Тодор Булев – „Естетика на архитектурата“

0

Новата книга на арх. Тодор Булев – „Естетика на архитектурата“ ще бъде представена на 18 октомври от 18.00 часа в Централния дом на архитекта в столицата.

В студията се разглеждат природата на естетическото, същността на архитектурното формообразуване, особеностите на естетическото въздействие и красотата в архитектурата, архитектурният език, композиция и битие.

Авторът застъпва принципите на системния подход по отношение на нейното образно и естетическо въздействие, ансамбловия и средови подход по отношение на композицията. На тези методологически основи арх. Булев разглежда архитектурния подход като базисен и универсален по отношение на различните предметно-пространствени комплекси на материалната жизнена среда. Но и изявява неговото многообразие и специфична проява при териториите, ландшафта, градовете и селищата, архитектурните ансамбли, отделните здания и съоръжения, интериорните и екстериорни пространства, разглежда динамиката на художествените процеси.

В заключение, авторът е формулирал някои наблюдения върху развитието и художествените търсения в съвременната архитектура.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си