24 C
Пловдив
понеделник, юли 22, 2024

Представиха техническия инвестиционен проект за Кино „Космос“

В Дома на културата „Борис Христов“ в Пловдив бе представен техническият инвестиционен проект за емблематичното Кино „Космос“ . Той е изготвен от проектантско бюро „Тектоника-Б“ ООД Пловдив, като фирмата бе избрана за изпълнител по обявената обществена поръчка .

Екипът – арх. Димитър Балджиев, арх. Елена Балджиева и арх. Инес Янкова представи за обществено обсъждане проекта си чрез мултимедийна презентация, макет и девет табла с визуализации и пояснителни текстове, подредени в залата.

На публичното обсъждане присъстваха кметът на Пловдив – Здравко Димитров, заместник – кметът по култура, археология и туризъм Пламен Панов, кметът на район Централен – Георги Стаменов, много граждани, част от които живеят в района около кино „Космос“, медии и членове на Камара на архитектите – Регионална колегия – Пловдив.

След обстойното представяне и дискусия, продължили 2 часа, присъстващите специално поздравиха арх. Димитър Балджиев и арх. Елена Балджиева за отличната работа. Гилдията на архитектите в лицето на председателя на Регионалната колегия на КАБ арх. Чавдар Тенев подкрепи младите си колеги и адмирира проекта. Към него се присъедини и арх. Петко Костадинов.

Следващата стъпка за реализация е обявяването на поръчка за избор на изпълнител. Проектът е вече съгласуван с ВиК и ЕВН, в понеделник ще бъде факт и съгласуването с Пожарната, които са необходими за издаването на разрешение за строеж.

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА ЗА РЕМОНТ НА КИНО „КОСМОС“:

Представеният Технически проект е разработен като продължение на спечеления през 2019г. конкурс за Идеен проект за основен ремонт на кино „Космос“.

Настоящият проект предвижда осъвременяване и съживяване на занемарения сграден фонд и оформяне на модерно, наситено с активности градско площадно пространство, в синхрон със съществуващата градска среда. А също и има за цел да обедини и допълни възможностите на културните сгради в Централната градска част на гр.Пловдив за провеждане на събития от разнообразен характер, като ги обезпечи функционално и технически.

Предвижданията на проекта включват зала, фоайе с две по-малки, гъвкави презентационни пространства, изложбени площи, кафене със зони вън и вътре със съпътстващата техническа инфраструктура, обслужваща функциите. Залата предлага възможност да се ползва както за кино, така и за театрални представления, концерти, презентации, специфични експериментални аудио-визуални спектакли, събрания и конференции.

Предвидено е пълно обновяване на ВиК, ОВК, Електроинсталации и нови аудио-визуални решения. Предвижда се пълна подмяна на покривната хидроизолация. Новите проектни решения са с минимални влияния върху съществуващата конструкция.

В залата са поместени 599 места и е предложено е ново акустично решение. Дадени са решения за отваряне на нови комуникации, осигурява се достъпност на средата и се предвиждат нови санитарни помещения. Въведени са решения за пожарна безопасност, евакуация, дренчерна система, както и нова система за вентилация и климатизация.

Дадени са съвременни решения за фоайетата и са отворени възможности за лесно преконфигуриране на отворените зони в пространства за изложби, презентации, семинари, обучения, обсъждания и публични дискусии.

Интериорните предложения са силно вдъхновени от оригиналните решения. Използвани са подобни или сходни изразни средства, мотиви и материали. Търсен е ефект на максимално приближаване до оригиналните виждания и духа на сградата.

Присъстващият геометричен пирамидален мотив, наличен в съществуващите екстериори и интериори е продължен и изведен в новопроектираните начупени акустични структури. Пирамидалните форми на фасадата информират и проектния подход към оформянето на клоцовете на площада и перфорацията на решетките за дървета. “Разпиляната” настилка от контрастни бетонови блокчета е уедрен вариант на съществуващите мозайки във фоайетата.

Във фасадно отношение проектът не предвижда структурно-определящи промени в обема на сградата. Основната цел е възстановяване и репарации по всички части на екстериорa, Фасадните бетонови панели се запазват, каменните облицовки от врачански камък се изграждат наново, вертикалните фрезования в декоративната мазилка служат като растер за ново ефектно фасадно осветление.

Отварят се и нови комуникации:

● нов електрически асансьор, достъпен за хора с намалена подвижност,

● ново стълбище от сутерена до кота терен в северозападната част- евакуационно и осигуряващо достъп на инвалиди

● разширяване на съществуващо стълбищно рамо от югозапад

● ново стълбище, свързващо партера с новоизградени тоалетни на сутеренно ниво

Обособява се многофункционална сцена. Разширява се подиума на сцената и се оформя извит в план сценичен портал и извита главна завеса. Предвижда се изграждане на сценична механизация,

Съществуващата сграда е разделена функционално и обемно на две ясно подчертани зони – зрителна зала и фоайе със съпътстващи функции.

На партерно ниво се обособяват билетна каса и охрана, гардероб, кафе-сладкарница със склад.

Кафе-сладкарницата е разположена на партерно ниво и е частично изолирана от фоайето на сградата посредством стъклени врати и витрини, но в същото време при необходимост може да обслужва събития с кетъринг. До новия обем достига естествена светлина. Избраната позиция на заведението е благоприятна и по отношение на външните маси за сядане, които се обслужват директно от вътрешния бар.

Подходът към залата се запазва в оригиналния му вид – симетрично по двата основни коридора от двете страни на новообразувания обем на кафе-сладкарницата. Само по себе си фоайето на партерното ниво може да послужи за разнообразни по вид събития.

Намесите в надпартерно ниво запазват пряката визуална и смислова връзка с партера, но позволяват и режисирането на различни дейности, независими една от друга. Възстановяват се и оригинално проектираните от арх. Л. Шинков два входа към залата.

Чрез използвана система подвижни стени се постига многофункционалност на пространствата.

Остъкляването на сградата подлежи на модернизация и осъвременяване. Това налага специфицирането на алуминиева окачена фасада, максимално близка като растер до оригиналния.

Настоящият проект предлага модерно решение за площадно пространство, което не само да осигури комфорт на хората, преминаващи през него, но и да превърне мястото и сградата в притегателен център за посетители от различни възрасти в широк часови диапазон.

Настоящият проект предвижда цялостно реабилитиране на кино „Космос“ и оформяне на публично пространство. Предложената функционална схема насища сградата и площада пред нея с богати и гъвкави възможности за експлоатация.

Related Articles

Обновяват сградата на на ОУ „Антон Страшимиров“ в Бургас

В летните месеци, когато учениците са във ваканция текат ускорени строително-ремонтни дейности в сградата на ОУ "Антон Страшимиров" в Бургас. Завършени са голяма част...

Благоустрояват централната зона на Асеновград

Част от централната зона и пл. "Акад. Николай Хайтов" в Асеновград ще бъдат благоустроени. Това предвижда Концепцията за интегрирани териториални инвестиции на общината. Проектната...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ