1 C
Пловдив
неделя, декември 10, 2023

Предложения по проекта на нов Закон за ВиК се изпращат до 9 декември

До 9 декември 2022 г. общините могат да изпращат бележки и предложения, които да бъдат взети под внимание при подготовката на общото становище на НСОРБ по законопроекта за ВиК. Целта на новия документ е обединяване на всички обществени отношения, свързани със собствеността, изграждането, управлението и контрола на ВиК системите и съоръженията, статута на Асоциациите по ВиК, както и правомощията и собствеността на ВиК операторите.

Посочва се, че законопроектът окончателно е изготвен през септември 2022 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но в него са запазени повечето разпоредби във варианта на проект на Закон от 2020 г.

В документа не са отразени предложенията на общините, представени през 2020 г. и свързани с:

  • отпадане на задължителното законово окрупняване на обособените територии и запазване правомощията на Общинските съвети като Асоциации по ВиК.
  • регламентиране на плавно и поетапно увеличаване на цената в обособените територии.
  • промяна на необходимия кворум за провеждане на заседанията на Асоциациите по ВиК и мнозинството за вземане на решения.
  • асоциациите по ВиК да приемат, а не само формално да съгласуват Регионални генерални планове за ВиК (Мастер плановете) и Бизнес плановете на ВиК дружествата.
  • разписване на нови норми, свързани с отговорността от страна на ВиК операторите, за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и канализационните системи на територията на конкретната обособена територия.

Срокът на публичното обсъждане е съкратен от МРРБ, предвид проведените през 2020 г. обществени консултации, както и поради спешността на реформите, които следва да бъдат извършени във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост.

На Портала за обществени консултации е публикуван проектът на нов Закон за водоснабдяване и канализация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7299

Related Articles

Икономистите на БАН организират научна конференция за прехода към зелена икономика

Институтът за икономически изследвания при БАН организира научна конференция на тема: „Икономическо развитие и политики: реалности и перспективи. Национални и европейски предизвикателства на прехода...

Спасяват 100-годишна сграда в Пловдив с благотворителен концерт в неделя

Пловдивското певческо дружество "Ангел Букорещлиев" и приятели организират на 10 декември (неделя) „Благотворителен концерт – матине“ с кауза за набиране на средства за реставрация...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ