15 C
Пловдив
неделя, май 19, 2024

Предложения по проекта на нов Закон за ВиК се изпращат до 9 декември

До 9 декември 2022 г. общините могат да изпращат бележки и предложения, които да бъдат взети под внимание при подготовката на общото становище на НСОРБ по законопроекта за ВиК. Целта на новия документ е обединяване на всички обществени отношения, свързани със собствеността, изграждането, управлението и контрола на ВиК системите и съоръженията, статута на Асоциациите по ВиК, както и правомощията и собствеността на ВиК операторите.

Посочва се, че законопроектът окончателно е изготвен през септември 2022 г. от Министерство на регионалното развитие и благоустройството, но в него са запазени повечето разпоредби във варианта на проект на Закон от 2020 г.

В документа не са отразени предложенията на общините, представени през 2020 г. и свързани с:

  • отпадане на задължителното законово окрупняване на обособените територии и запазване правомощията на Общинските съвети като Асоциации по ВиК.
  • регламентиране на плавно и поетапно увеличаване на цената в обособените територии.
  • промяна на необходимия кворум за провеждане на заседанията на Асоциациите по ВиК и мнозинството за вземане на решения.
  • асоциациите по ВиК да приемат, а не само формално да съгласуват Регионални генерални планове за ВиК (Мастер плановете) и Бизнес плановете на ВиК дружествата.
  • разписване на нови норми, свързани с отговорността от страна на ВиК операторите, за поддръжка и обновяване на водоснабдителните и канализационните системи на територията на конкретната обособена територия.

Срокът на публичното обсъждане е съкратен от МРРБ, предвид проведените през 2020 г. обществени консултации, както и поради спешността на реформите, които следва да бъдат извършени във връзка с Националния план за възстановяване и устойчивост.

На Портала за обществени консултации е публикуван проектът на нов Закон за водоснабдяване и канализация: https://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=7299

Related Articles

Фонд ФЛАГ финансира подготовка на проектни предложения

Фонд ФЛАГ отпуска заеми за подготовка на проекти по програми, финансирани със средства на ЕС, от българското правителство или други международни програми. Допустими кредитоискатели са...

АПИ обяви обществена поръчка за строителен надзор при укрепване на 15 свлачища

Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви обществена поръчка за строителен надзор при укрепване на 15 свлачища по републиканската пътна мрежа. Индикативната й стойност е 3 723...

Русе ще има нов парк

- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ