Предложение: Да падне прагът за финансиране на проекти за изграждане на достъпна жилищна среда

0

Премахване на минималния праг при финансирането на проекти за изграждане на достъпна жилищна среда предвижда актуализиран проект на Националната програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност. Той е качен за обществено обсъждане на сайта за обществени консултации Strategy.bg. Мнения по коригирания проект могат да се изпращат до 14 февруари.

Към настоящия момент програмата предвижда финансирането на проектно предложение за изграждане на достъпна среда в съществуващи жилищни сгради и прилежащите им пространства да не надхвърля 100 хил. лв.

Друга цел на предлаганите промени е да се намали административната тежест при реализирането на програмата чрез оптимизиране на организацията, координацията и оперативния контрол от отговорните институции.

Програмата за достъпна жилищна среда и лична мобилност се изпълнява на проектен принцип в рамките на одобрените бюджетни средства за съответната година. Изпълнението ѝ се контролира от министъра на труда и социалната политика или оправомощено от него лице.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си