27 C
Пловдив
събота, септември 23, 2023

Предлагат Пловдив за основен център на растеж на Южен централен район 

Пловдив ще бъде предложен за център на растеж и двигател за развитие на Южен централен район в новия програмен период 2021-2027 г. Това съобщи заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова по време на регионално заседание на Националното сдружение на общините в Република България в  гр. Пловдив  с кметове  и председатели на общински съвети на общините от района.

Tя информира, че са извадени три основни приоритета за икономическото развитие на територията – засилване на конкурентните позиции на района чрез инвестиции във факторите на растежа, подобряване на социалната и екологична среда и устойчивостта спрямо рискове от бедствия и климатични заплахи и по-балансирано териториално развитие и намаляване на вътрешнорегионалните неравенства. Бе отчетно, че основните проблеми на района са липсата на добри транспортни връзки  в южните и периферни части на района, което води до вътрешнорегионални различия. Сериозен е и проблемът с обезлюдяването на най-южните области. „За да повишим икономическото развитие, подобрим демографското състояние и изградим по-добра свързаност, даваме възможност в новия програмен период общините да реализират съвместни партньорски проекти“, отбеляза заместник-регионалният министър. 

Николова подчерта, че за да се подобри стандартът на живот на хората със средства от ЕС се насърчава обхват на мерки върху по-големи територии/функционални зони. Фокусът на инвестиции от европейските фондове след 2020 г. ще е върху оформяне на комплексни решения и проекти, обхващащи по-голяма част от населението и имащи по-голяма добавена стойност, което е свързано с извеждане на икономическите потенциали за развитие. „С новата регионална политика по-големите общини ще могат да си сътрудничат с по-малките и да се осъществяват съвместни проекти“, коментира още тя.

Зам.-министърът каза още, че Южен централен район обхваща около 20% от територията на страната, 14 % от населението и  21% от общините в страната. „Районът търпи най-голям възходящ тренд от гледна точка на повишаване на БВП, но той е неравномерен и съсредоточен основно около трите основни центъра, разположени по протежение на големите транспортни коридори, които съществуват в северните части на района – Пазарджик, Пловдив и Хасково. Затова трябва да намерим начин за насочване на инвестиции към южните и по-периферни части от него, което предпоставя не само по-добра транспортна свързаност с тях, но и осъществяване на икономически мерки, които да доведат до намаляване на миграционните процеси.

Деница Николова посочи още, че е голям потенциалът на района за развитие на туризма. 45% територията му е включена в националната екологична мрежа. От една страна това е трудност за някои видове инвестиции заради строгите регламенти, които съблюдаваме за опазване на околната среда, но от друга страна това предпоставя и мерки за развитие на туризма и опазване па природното богатство, които могат да допринесат за по-високо ниво на икономическо развитие. Заместник-регионалният министър посочи Пловдив и като пример за успешно реализиране на индустриално-икономическа зона от икономически оператор. Това е важен опит и моделът ще търпи своето развитие в бъдещия програмен период.

Related Articles

Атрактивни пейки показват забележителностите и туристическите обекти в Симитли

Красиви пейки разказват за природните забележителности и туристическите обекти в община Симитли. Те са с атрактивна форма на книга и са разположени на различни...

Община Тунджа реализира хибриден ВЕИ проект

В община Тунджа започна изграждането на фотоволтаичен парк „Тенево Солар“, първи етап от хибридния ВЕИ комплекс „Тенево“. Той ще включва също и вятърни турбини...

„Европейска нощ на учените“ в УАСГ

- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ