Превръщат Лятното кино в Габрово в Младежки център

Приемат документи по обществена поръчка за избор на изпълнител на дейностите

0

27 септември 2021 г. е крайният срок, в който Община Габрово приема документация по обявената обществена поръчка „Основен ремонт с преустройство на сградите и съоръженията на комплекс Летен театър за създаване на Младежки център в Габрово“.

Откритата процедура цели да определи фирма, която да извърши мащабен ремонт на бившия Летен театър в града и да го превърне в иновативен Младежки център.

Основната идея на проекта е за създаване на отворена зона, в която ще се предоставят възможности за различни форми на младежка ангажираност. Предвижда се реконструкция на целия комплекс, преустройство на част от помещенията на основната сграда и изграждане на нова сграда за настаняване с 35 места.

Ще се сформират зони с оборудване, които да могат да се ползват от различни целеви групи в различните направления – Младежко лидерство, Култура, Екология и Творчески активности и др. Съществуващата сцена ще бъде възстановена, а зелените площи в района – благоустроени.

На 13 септември ще бъде обявен и победителят в конкурса за лого на бъдещия Младежки център.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си