29 C
Пловдив
четвъртък, юни 13, 2024

По ПСРС: 56 общини подобряват инфраструктурата си

Проекти на стойност над 100 млн. лева ще реализират 56 общини от селските райони по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР 2014 – 2020 г.). Това предвиждат публикувани за обществено обсъждане проекти на заповеди за изменение на насоки за кандидатстване по процедурите – „Улици“, „Пътища“ и „Енергийна ефективност“ от подмярката. Промените включват увеличение на бюджета по трите процедури от проведените през 2022 г. приеми на проектни предложения. Над 56 млн. лева ще бъдат осигурени от преструктурирането на средствата по Програмата, след одобрението на 17-то изменение на ПРСР 2014-2020 от ЕК, а останалите представляват наличен свободен ресурс по подмярката.

По процедура „Улици“ се предлага увеличение на бюджета с над 75 млн. лева. Той ще бъде достатъчен за одобрение на 42 проектни предложения, получили между 39 и 47 точки по критериите за подбор.

В процедура „Пътища“ се предвижда увеличение на бюджета с над 20 млн. лева. Средствата създават възможност за одобрение на 8 проектни предложения, получили между 42 и 52 точки по критериите за подбор.

С увеличение от 8,4 млн. лева на бюджета по процедура “Енергийна ефективност“ ще бъдат договорени 12 проектни предложения, които са получили между 26 и 28 точки по критериите за подбор.

В резултат на осигурената допълнителна подкрепа по трите процедури се очаква да се реализират проекти, които да спомогнат за повишаване на качеството на живота в селските райони. Очаква се да бъде повишена привлекателността за развитие на бизнеса, инвестициите и доходите на населението в тези райони. Реализацията на проектите ще спомогне за разкриване на нови работни места и подобряване на инфраструктурата.

С предложения допълнителен финансов ресурс ще бъдат финансирани проектни предложения на общини от селските райони на страната, по които няма подписани споразумения за финансиране с Министерство на регионалното развитие и благоустройството по Инвестиционната програма за общински проекти.

Писмени предложения и коментари по документите за обществено обсъждане могат да се изпращат до 6 юни 2024 г.

Related Articles

С над 1 млн. лева: Община Хисаря модернизира Дома за възрастни в Старосел

Община Хисаря започва реализацията на проект по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Компонент „Социално включване“, програма за модернизиране на дългосрочната грижа. Ще...

Летище София със сертификат за намаляване на въглеродните емисии

Летище София получи сертификат с Ниво 4 за намаляване на въглеродните емисии (Airport Carbon Accredited Level IV – Transformation), съобщиха от компанията концесионер. Такава...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ