По проект: Сътрудничим си със Сърбия в областта на туризма

0

Сътрудничим си със Сърбия в областта на туризма по проекта “Integrated Tourism Offer” от Програма за трансгранично сътрудничество Interreg – ИПП България – Сърбия 2014 – 2020 г. Общият бюджет по него е малко над 117 000 евро. Срокът на изпълнение е 15 месеца от договора за субсидия. С реализацията си проектът поставя трансграничния регион устойчиво на туристическата карта на Сърбия и България.

Основната целева група по проекта са работещите в туризма, организации, свързани с туристическия сектор, местните власти и населението в трансграничния регион на Нишава, Пчиня, Кюстендил и Перник.

Идеята на активностите по проекта е да се подобри визуализацията и запознаването на обществеността за туристическия потенциал на трансграничния регион чрез използване на мултимедийно приложение.

Със средства по проекта е реализирано обучение на 16 представители на туристическия сектор за етапите на създаване и маркетиране на интегриран туристически продукт, представен в 8 концепции. Организирана е и Кръгла маса с представители на национални и местни власти от България и Сърбия, а също и местни туристически организации.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си