29 C
Пловдив
четвъртък, юни 13, 2024

Планът за интегрирано развитие на Столична община е приет

Планът за интегрирано развитие на Столична община е нов вид стратегически документ, регламентиран със Закона за регионалното развитие, Правилника за неговото прилагане и Методическите указания, утвърдени от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. Той обхваща периода 2021 – 2027 г. и е резултат от усилията на екипите на общината и месеци работа.

Целта на плана е да отговорим на изискванията за европейско финансиране през новия период и да се обединим около визията за развитие на града в следващите 6 години. Към плана разработихме индикативен списък със 70 проекти предложения, за които към момента са ясни инвестиционните намерения на Столична община или са предложени от граждани, организации или бизнеса. Важно е да се отбележи, че през целия период на реализация списъкът с обекти може да се изменя и допълва, включително и с нови проекти“, заяви кметът на София Йорданка Фандъкова, която е вносител на доклада.

Планът за интегрирано развитие на Столична община е създаден в периода май 2020 – септември 2021 г. от общинското предприятие на Столична община „Софияплан“. „След това беше разгледан от всички зам.-кметове, които дадоха своите бележки и предложения за проекти. По мое настояване беше разширен както списъкът с проекти, така и обхвата, за да се включи цялата община“, поясни Фандъкова.

Планът определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките ѝ с други общини в съответствие с Интегрираната териториална стратегия за развитие на региона и Общия устройствен план на общината. Времевият хоризонт на плана е 7 години. Планът следва да осигури пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на целите за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на територията на общината и постигане на по-висок жизнен стандарт на гражданите.

Стратегическата рамка на Плана включва 3 стратегически цели: по-устойчиво развитие и подобрена свързаност; повишаване конкурентоспособността на общината и развитие на икономика на знанието; по-развити социална и културна среда. За постигането им са формулирани 5 основни приоритета и 14 специфични цели. Разработени са и 104 мерки към различните специфични цели. Определени са и зони за въздействие, където бъдещите интервенции ще донесат най-голяма възвръщаемост на вложените средства и устойчиви ползи за обществото.

В програмата за реализация на Плана са заложените множество мерки, дейности и проекти. Важно е да се подчертае, че важен фактор при формулирането им бяха становищата на заинтересованите страни, в това число НПО, бизнес, граждани, изследователски структури, държавни администрации и ведомства и др.“, каза кметът на София.

Мерките и проектите подлежат на финансиране от различни източници с комбиниране на секторни финансови средства и други възможни източници, включително и собствено финансиране. В настоящия програмен период фокусът на планирането е стимулиране на развитието на територии и интегрирани инвестиции. Това е и подходът, който е в основата за формирането на Програмата за реализация. Мерките обхващат всичките аспекти на околната среда, кръговата икономика и зелените инвестиции и инфраструктура – техническа и транспортна, социални, културни и градоустройствени аспекти, управление, туризъм и всички аспекти на икономиката и образованието.

Планът за интегрирано развитие на Столична община е създаден в контекста на обсъждане и съгласуване с широк кръг заинтересовани страни. Проведено е обществено обсъждане на Плана на 14.10.2021 г. В рамките на процедурата по провеждане на обществени консултации в срок от един месец всички граждани и заинтересовани страни имаха възможност да направят писмени предложения към Плана. Всички получени становища и коментари в процеса на работа са разгледани, систематизирани и отразени при възможност в окончателния вариант на документа.

За реализацията на Плана след приемането му ще се създадат две структури – Звено за подбор на проекти и Комитет за подбор в съответствие с изискванията на Програма „Развитие на регионите“ 2021 – 2027 г., както и Звено за управление.

Related Articles

Заради авариен ремонт: Променят организацията на движение на Дунав мост

От 11 до 15 юни се променя организацията на движение на Дунав мост при Русе за авариен ремонт на настилката. За изкърпването й поетапно...

С над 1 млн. лева: Община Хисаря модернизира Дома за възрастни в Старосел

Община Хисаря започва реализацията на проект по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Компонент „Социално включване“, програма за модернизиране на дългосрочната грижа. Ще...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ