Пазарджик започна модернизация на уличното осветление

0
118

Старите осветителни тела на уличните лампи в Пазарджик ще бъдат подменени с нови енергийно ефективни. Проектът „Реконструкция и модернизация на уличното осветление“ е на стойност 1 549 352,68 лв. От тях 232 402,90 лв. са национално съфинансиране, а 1 316 949,78 лв. са от Европейския фонд за регионално развитие.

Изпълнението на дейностите ще доведат до 50 процента намаление на разходите за уличното осветление.

Проектът предвижда и изграждането на мини фотоволтаичен парк, чрез който ще се доставя част от нужната зе целта електроенергия. Работата ще започне от големите булеварди: „Г. Бенковски”, „България” и „Цар Освободител”, като заедно с това ще се изгражда и фотоволтаичната централа на покрива на зала „Хебър”.

Строителството ще се реализира до август 2021 г.