10 C
Пловдив
сряда, февруари 28, 2024

От 50 до 500 лв. нови такси за административни услуги за имоти и земи

Държавата ще събира нови такси за административни услуги, касаещи имоти и земи в горски територии. Това предвижда Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите, качена за обществено обсъждане.

Въвежда се нова такса за разглеждане на искане за промяна предназначението на поземлени имоти в горски територии, учредяване право на строеж и на сервитут върху имоти в горски територии – държавна собственост. Предлага се тя да бъде 50 лева.

Таксите за разглеждане на заявленията за учредяване и възникване на сервитути са диференцирани в три категории, в зависимост от броя на имотите, посочени в заявлението. Цената за проверка на един доклад за оценка варира от 15 до 45 лева, в зависимост от сложността на насаждението. В много случаи докладите за оценка се връщат за корекция и съответно се налага повторна проверка. Всичко това води до големи административни разходи, които многократно надвишават предвидената сега такса. Затова се предлага таксата за разглеждане, ако са засегнати до 10 имота да стане 250 лева, от 11 до 30 имота – 350 лева, а над 31 имота – 500 лева.

Администрирането на заявленията за промяна предназначението и учредяването на вещни права върху поземлени имоти в горски територии също е свързано с обработването на голяма по обем документация. Затова и там се предлага таксата да се вдигне. Ако са засегнати до 10 имота тя да е 250 лева, с от 11 до 30 имота – 350 лева, а с над 31 имота – 500 лева.

Related Articles

Статистика: Индустриалните общини първенци в създаването на нова заетост

Възстановяването на регионалните пазари на труда е неравномерно, като в над 2/3 от общините броят на наетите остава под рекордните нива от 2019 г....

Нов съвет ще проверява чуждестранните инвестиции в България

Народното събрание одобри създаването на Междуведомствен съвет за анализ на преките чуждестранни инвестиции при Министерския съвет. Това стана с гласуване на промени в Закона...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ