Отчуждават частни имоти за строеж на жп линии

0

С решение на Министерския съвет се отчуждават имоти – частна собственост, за изграждане на жп линии. Терените са за модернизация на железопътната линия София-Пловдив и участъка гара Волуяк-гара Петърч, съобщиха от пресслужбата на служебното правителство. Имотите, с които собствениците трябва да се разделят срещу обезщетение са в урбанизираната територия на село Момина клисура, община Белово, област Пазарджик.

Средствата за обезщетяване на собствениците, респективно правоимащите лица, на засегнатите имоти са предвидени в сключения договор за безвъзмездна финансова помощ за проекта, финансиран чрез Механизма за свързване на Европа.

Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си