Отчуждават имот в Софийска област заради модернизацията на жп линия София – Драгоман

0

С решение на Министерския съвет се отчуждава имот – частна собственост в гр. Сливница за изграждането на разделен пост Петърч – Драгоман, който е част от проекта за модернизация на железопътната линия София – Драгоман.

Средствата за обезщетяване се осигуряват по проект „Модернизация на железопътната линия София – Драгоман – сръбска граница: жп участък Волуяк – Драгоман“ – фаза 1, финансиран по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“ 2014-2020 г. Бенефициент е Националната компания „Железопътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имота в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересуваните лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си