Отпускат нови 14 млн. лв. за развитие на пограничния регион между България и Македония

0
Форумът бе председателстван от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Миелма Мехмети - Петерсен от македонското Министерство на местното самоуправление.

Нови близо 14 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на пограничния регион между България и Македония. Това стана ясно на шестия Съвместен комитет за наблюдение на Програмата за трансгранично сътрудничество, който се проведе в гр. Берово, Македония. Форумът бе председателстван от зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова и Миелма Мехмети – Петерсен от македонското Министерство на местното самоуправление. Средствата се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България – Македония 2014 – 2020 г. Комитетът одобри финансирането на 17 проекта в областта на развитието на туризма, опазването на околната среда и подобряване на конкурентоспособността, чиято реализацията ще допринесе най-много за изпълнение на индикаторите на програмата и ще има траен ефект върху трансграничния регион. Те бяха определени като най-добрите между подадените 162 предложения в рамките на втората покана. За първи път за улесняване на кандидатите и ускоряване на процеса на оценка кандидатстването по програмата се осъществи изцяло по електронен път. „Граничните региони изпитват свои характерни трудности и допълнителни предизвикателства. Програмата за трансгранично сътрудничество позволява да работим заедно като съседи, за да развиваме своя потенциал, не само за да направим територията привлекателна, но и да повишаваме качеството на живот на хората от двете страни на границата чрез политика на балансираност и преодоляване на различията в социално-икономическо отношение“, отбеляза зам.-министър Николова. Тя уточни, че краткосрочната цел е средствата да достигнат максимално бързо до бенефициентите, разработили най-качествените проекти, така че да не се допусне забавяне в тяхното изпълнение. Сред одобрените проекти за развитие на туризма са: „Културен мост през вековете“ на Народно читалище „Георги Тодоров“ и Център за развитие на източен планов регион – Македония на стойност от малко над 800 хил. лв. Вторият проект е „Опазване на духовните светилища в Струмица и Кюстендил“ на стойност близо 1 млн. лв. Близо 200 хил. лв. получават по проект за развитие на културния туризъм Търговско-промишлената палата в Кюстендил и Фондация за малки и средни предприятия в Куманово. Одобрен бе и проектът „Младите хора – новите промоутъри на културата в трансграничния регион на туристическо сдружение „Струмица“ и Сдружение „Бизнес информационен и културен център“ – Сандански. Близо 220 хил.лв. се отпускат за проекта „Младежите от България и Македония заедно с туризъм за по-добро здраве“ на Фондация профилактика за здраве и Център за развитие на Североизточния планов регион в Македония. С близо 1 млн. лв. ще се финансира проект на общините Дупница и Куманово – „Обща история на културен мост отвъд границите“. Над 1,1 млн. лв. получава и община Гоце Делчев за съвместен проект с Центъра за развитие на Източния планов район и др. Бяха одобрени и проекти по оста за конкурентоспособност. Целият бюджет на програмата в периода до 2020 г. е над 37 млн. лв., които се влагат за засилване на трансграничното сътрудничество между хората и институциите в региона, за съвместно решаване на общите проблеми и оползотворяване на неизползвания потенциал по три оси, като достига до население от над 1 млн.души в двете държави.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си