Остават 4 дни за кандидатстване за безплатна екопечка

0
89

Остават 4 дни, в които всички желаещи да получат безплатна екопечка от Столична община, могат да подадат своите заявления в районната си администрация. Крайният срок за подаване на формулярите изтича в петък – 18 септември. За участие в проекта са поканени всички собственици на имот в рамките на Столична община, които се отопляват на твърдо битово гориво. Към момента интерес са заявили близо 4500 домакинства.

Проектът на Столична община е насочен към подмяна на стари домакински отоплителни уреди на твърдо битово отопление – дърва или въглища, с по-екологични такива – на пелети, ток, ТЕЦ или газ. За участие са поканени всички граждани на Столична община, а първите нови уреди се очаква да бъдат монтирани още в предстоящия отоплителен сезон. Проектът е насочен към подобряване качеството на атмосферния въздух в столицата и се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и от националния бюджет на Република България.