24 C
Пловдив
вторник, септември 26, 2023

Оптимизират дейността на Агенцията по кадастър

Дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ в Агенцията по геодезия, картография и кадастър се разделя на две дирекции: „Кадастрална и специализирани карти“ и „Геодезия и картография“ като функциите й се поемат от новите две дирекции.

Това се предвижда в проекта на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Устройствения правилник на АГКК.

Предложеният проект е публикуван за обществено обсъждане на интернет страницата на Министерството на регионалното развитие – и на Портала за обществени консултации.

Промените в Устройствения правилник са свързани с приключването на преобразуването на картата на възстановената собственост в кадастрална карта, в резултат на което отпадат задълженията на дирекция „Геодезия, картография и кадастър“ по изпълнение на тази дейност.

С преструктурирането на специализираната администрация на АГКК няма да се променя досегашната обща щатна бройка на ведомството, а числеността на служителите в новите дирекции се намалява от 39 на 30 щатни бройки. Останалите 9 щатни бройки от досегашната дирекция се прехвърлят към службите по геодезия, картография и кадастър. По този начин ще се обезпечат ресурсно службите, за да се подобри обслужването в тях.

В изпълнение на изискванията на Закона за киберсигурност и Наредбата за минималните изисквания за мрежова и информационна сигурност се създава длъжността „Служител по мрежова и информационна сигурност“, който е на пряко подчинение на изпълнителния директор на АГКК.

След извършване на изменението общата численост на АГКК от 417 щатни бройки се запазва, като общата администрация на агенцията се състои от една дирекция – „Административно – правно и финансово обслужване“ – 33 щатни бройки, специализирана администрация, състояща се от дирекция „Кадастрална и специализирани карти“ – 15 щатни бройки, дирекция „Геодезия и картография“ – 15 щатни бройки, дирекция „Информационни технологии и пространствени данни“ – 15 щатни бройки, служби по геодезия, картография и кадастър – 334 щатни бройки, както и изпълнителен директор, главен секретар, служител по сигурността на информацията, финансов контрольор и служител по мрежова и информационна сигурност.

Related Articles

На форум: Експерти дискутират бъдещето на световното културно наследство

Конфиндустрия България и Посолството на Италия в България, в сътрудничество с Италианския културен институт, Камарата на архитектите в България, Камарата на строителите в България...

Община Тунджа реализира хибриден ВЕИ проект

В община Тунджа започна изграждането на фотоволтаичен парк „Тенево Солар“, първи етап от хибридния ВЕИ комплекс „Тенево“. Той ще включва също и вятърни турбини...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ