Обявяват още три процедури по ОПИК

0

2022 договора са сключени по ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК) през 2018 г. От тях успешно приключили са 1178. Обявените средства в различни процедури до момента са близо 2,1 млрд. лева или малко над 80% от общия бюджет на програмата. Сключените договори са за 1,9 млрд. лв., а до момента изплатените средства са 917 млн. лева или 35,5% от общия бюджет на програмата. Това обяви министърът на икономиката Емил Караниколов по време на среща с браншовите организации. Той поясни, че през тази година ще бъдат обявени още три процедури за конкурентен подбор по ОПИК, а именно „Внедряване на иновации за съществуващи предприятия“, „Развитие на иновационни клъстери“ и „Дигитализация на МСП“. Неразделна част от изпълнението на програмата към днешна дата е и процедурата за „Регионални иновационни центрове“. Общият ѝ бюджет е в размер на 115,6 млн. лв., а средствата ще бъдат насочени към проекти, които се изпълняват извън територията на област София-град“, заяви Караниколов. Той подчерта, че освен стремежа да се изгради необходимата инфраструктура за създаване на иновации извън столицата, има възможност да се направи паралел с процедурите, изпълнявани по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, при които значителна част от финансирането, в порядъка на 80-90%, е концентрирано в София-град. Стремежът ни е процедурата да бъде обявена за кандидатстване през май, а изпълнението на договорите да започне в началото на 2020 г. след преминали етапи на оценка и договаряне“, поясни Караниколов. По думите му максималният размер на безвъзмездната финансова помощ в рамките на едно проектно предложение може да достигне 7 млн. лв., а минималният е 1,5 млн. лв. Изпълнението на проектите трябва да приключи в рамките на 24 месеца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си