Община Стара Загора създава система за разделно събиране на биоразградими отпадъци

0

Започна разполагане на кафеви контейнери от 1100 л, предназначени за разделно събиране на биоразградими зелени отпадъци в Стара Загора.

Те ще бъдат извозвани за рециклиране чрез компостиране до специална инсталация на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ в землището на с. Ракитница.

В кафевите контейнери могат да бъдат поставяни всички видове градински (зелени) отпадъци – цветя, трева, листа, остатъци от подрязване на храсти, лози, дървени стърготини и други.

С цел производство на качествен компост, в кафевите контейнери не бива да се изхвърлят отпадъци като полиетиленови торби, пелени, санитарни продукти, торбички за прахосмукачки, храна, кожа, както и рециклируеми отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаса и стъкло, съобщават от Общината в града.

В първия етап на развитие на системата за разделно събиране на зелени отпадъци в Стара Загора ще бъдат разположени 150 бр. контейнери. Съдовете се разпознават лесно. Те са пластмасови контейнери с капак тип „ракла“, в кафяв цвят, и имат надпис „Само за растителен отпадък“.

Контейнерите ще бъдат разположени в близост до места, където се генерират най-големи количества зелени отпадъци – паркове, градини, стадиони, зелени площи на учебни и детски заведения, обществени и бизнес обекти, както и градини на жилищни сгради.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си