8 C
Пловдив
четвъртък, декември 7, 2023

Община Пловдив дава 390 000 лева за ремонти на Гребната база

Община Пловдив обяви обществена поръчка за ремонти на Гребната база. Общата прогнозна стойност на поръчката е 390 000 лева с включен ДДС. Парите са от бюджета на Община Пловдив. Обществената поръчка включва – текущ ремонт на санитарни помещения в сгради към Гребния канал. Предвижда се подмяна на всички елементи (умивалници, бутони на тоалетни и писоари) в санитарните помещения на съблекалните и тоалетните северно от хангарите с безконтактни, както и текущ ремонт на санитарни възли при служебния вход на Финалния комплекс – приземно ниво до югоизточен вход в западна част на сградата.

Обществената поръчка не е разделена на обособени позиции. Ще бъде възложена на кандидата, който предложи икономически най-изгодна оферта при спазване на критерия „оптимално съотношение качество/цена“. Участниците в процедурата трябва да са реализирали за последните три приключили финансови години (2019, 2020 и 2021 година), минимален общ оборот, изчислен на база годишните обороти, в размер не по-малко от 650 000 лева без ДДС. Е друго условие на заданието.

Related Articles

Президентът Радев открива българския павилион на КОП 28 в Дубай

Страната ни за първи път е на Конференцията на страните по Рамковата конвенция на ООН по изменение на климата Президентът Румен Радев открива днес павилиона,...

Улесняват правилата за проектиране на нови сгради с близко до нулево енергийно потребление

Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-02-20-3 от 9.11.2022 г. за техническите изисквания към енергийните характеристики на сгради облекчава прилагането...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ