Община Пловдив взима 2 млн.лв. заем за проекта на Небет тепе

0

Общинските съветници в Пловдив одобриха на сесия взимането на 2 003 050 лв. дълг за съфинансиране изпълнението на проекта „По крепостните стени на Филипопол“.

Тегленето на заема от Фонд „Устойчиви градове“ е подкрепено от 42 съветници. С поемането на този дълг ще се обезпечи пълната сума, необходима за реализацията на проекта. По-голямата част от парите са безвъзмездно финансиране по ОП „Региони в растеж“ на стойност малко над 6 млн.лв.

Преди ден община Пловдив обяви обществените поръчки по три обособени позиции за консервация, реставрация и експониране на „Източната порта“, „Небет тепе“ и подходите към хълма, като част от изпълнението по големия проект.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си