16 C
Пловдив
четвъртък, септември 21, 2023

Община Плевен подписа договор за ремонт на улици и облагородяване на градската среда

Кметът на Община Плевен Георг Спартански подписа Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект BG16RFOP001-1.007-0004 „Осигуряване на устойчива градска среда на Плевен – етап 2”, финансиран по Процедура на директно предоставяне BG16RFOP001-1.007 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 Плевен“. Проектът е по Оперативната програма „Региони в растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойността му възлиза на 3 974 424,43 лв., а общата му продължителност е 30 месеца.

Настоящото проектно предложение е в изпълнение на одобрената Инвестиционна програма на Община Плевен, а в глобален план – на политиката за устойчиво градско развитие. То включва допустими мерки и дейности по инвестиционен приоритет „Градска среда“. Насочените по проекта интервенции са върху обекти, част от линейната инфраструктура на гр. Плевен, разположени на територията на зоните за въздействие, определени в ИПГВР – „Зона с потенциал за икономическо развитие“. Предвидените СМР дейности целят реконструкция за обновяване на физически елементи на градската среда – транспортна техническа инфраструктура (улична мрежа).

Предстои да бъдат реконструирани общо 21 689,00 кв. м. Ще бъде възстановена съществуващата пътна и тротоарна настилка чрез полагане на нова асфалтова настилка на пътното платно. Дейностите включват още подмяна на всички бордюри и тротоарни настилки (асфалтобетонова тротоарна настилка); подмяна на съществуващото улично осветление с енергоспестяващи LED осветителни тела с мощност 40W, разположени на съществуващи стълбове за улично и/или парково осветление; създаване на достъпна среда при кръстовища и пешеходни пътеки.

Интервенциите на Пътния надлез за жк „Сторгозия“ са свързани с монтирането на нов стоманен парапет с височина 1,10 м и стоманена предпазна ограда със степен на задържане и зона на действие върху тротоарите; полагане на нова битумна хидроизолация в зоната на пътното платно, защитно (импрегниращо) покритие на тротоарни блокове, настилка от плътен асфалтобетон, защитна система срещу карбонизация по долната повърхност на връхната конструкция и ригелните конзоли; направа на нови дилатационни фуги; монтиране на нови отводнители по мостовото съоръжение.

Related Articles

Приключва реставрацията на ранносредновековната базилика от 6 век на Перперикон

До дни реставрацията на ранносредновековната базилика от 6 век в южния квартал на Перперикон ще приключи напълно, съобщи ръководителят на разкопките проф. Николай Овчаров....

Изложба на именития Кристо в музей галерия „Анел“

„Кристо – поетика на необикновеното“ е изложба, която представя забележителната артистична визия и трансформиращите инсталации на известния художник Кристо. От 21 септември до 10...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ