Община Мездра ще стопанисва крепостта „Калето“

0

Министерският съвет предостави безвъзмездно за управление на Община Мездра за управление античната и средновековна крепост „Калето“ за срок от 10 години. 

Предмет на решението е единична археологическа недвижима културна ценност с категория „национално значение“ – „Антична и средновековна крепост „Калето“, която се намира в област Враца, община Мездра, заедно с териториалния обхват на недвижимата културна ценност, представляващ поземлен имот с площ 2 560 кв. м.

Дейностите, свързани с опазване на културната ценност и осъществяването на други научни, културни, образователни и туристически дейности ще се извършват в съответствие с изискванията на Закона за културното наследство от Регионален исторически музей – Враца.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си