Община Добрич инвестира в ремонта на двете концертни зали в града

0

Община Добрич поеме дългосрочен дълг за реконструкция на двете концертни зали в града. Кредитът ще е от Регионалния фонд за градско развитие в качеството му на мениджър на Финансов инструмент „Фонд за градско развитие за Северна България, както и с банкова съфинансираща институция.

За Органова зала „Добрич“ инвестиционният кредит е в размер на 693 500 лв., а за Огледална зала „Нели Божкова“ е 988 800 лв.

Зала „Добрич“ е построена 1975 г. като част от Партийния дом и първоначално е предназначена за конферентна зала. Скоро след това е приспособена за концертна зала за концерти на големи оркестри, хорови изпълнения, танцови и други представления. Тя включва зрителна зала с 534 места и прилежащи фоайета, гримьорни, репетиционни, работни и обслужващи помещения.

С настоящата инвестиция не се предвиждат функционални преустройства в съществуващата конструкция. Основните ремонтни дейности обхващат покрива, фасадите, гримьорните, спомагателните помещения и коридори, зрителната зала и сцената, гардеробните и санитарни възли. В обекта ще бъдат внедрени мерки на енергийна ефективност, ще бъде подобрен достъпът на лицата с увреждания, ще бъде доставено оборудване и обзавеждане като част от цялостното обновяване.

Зала „Нели Божкова“ е изградена през 1982 г. като част от архитектурния проект за Драматичен театър „Йордан Йовков“. Настоящият инвестиционен проект обхваща екстериора и компрометирани елементи на интериора. Самостоятелният обект на приземния етаж ще бъде преустроен в детски интерактивен център. Ще бъдат изпълнени мерки за енергийна ефективност, достъпна среда и противопожарни изисквания. Предвидено е закупуване на оборудване и обзавеждане.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си