26 C
Пловдив
сряда, април 17, 2024

Община Габрово повишава взаимодействието между бизнеса и научно-развойните организации

В рамките на проект IMPROVE, финансиран по програма Интеррег – Европа, Община Габрово съвместно със заинтересованите страни, изготви План за действие, който предстои да се изпълнява през следващата фаза на проекта (фаза 2) в рамките на 1 година, считано от август 2022 г.

Планът предвижда на база на придобития опит и научените уроци в международното сътрудничество между партньорите, както и идентифицираните добри практики, да се изпълнят дейности, свързани с повишаване ефективността в изпълнението на одобрената през 2022 г. Стратегия за интелигентна специализация на Община Габрово.

Планът се изпълнява в синхрон с одобрения План за интегрирано развитие на Община Габрово 2021-2027 г., който се явява основен стратегически документ през новия програмен период.

Основните дейности, които ще се изпълняват по Плана за действие в рамките на втора фаза по проект IMPROVE, са насочени към повишаване на сътрудничеството между фирмите и научно-изследователските организации за подобряване на иновационната екосистема и постигане на ръст на иновациите в региона, както и оптимизиране на система за мониторинг и оценка на изпълнението на Стратегията за интелигентна специализация 2021 – 2030 на Община Габрово.

С цел повишаване на сътрудничеството между компаниите и научно-развойните организации в общината се предвижда създаване на нов екип за сътрудничество с участието на експерти от Община Габрово, Регионален Иновационен Център „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към Технически Университет – Габрово, Габровска Търговско-промишлена палата, Областна администрация Габрово и бизнеса. Екипът ще се събира най-малко 2 пъти годишно и ще осъществява преглед на потенциалните иновационни проекти за Габровската индустрия в партньорство с РИЦ „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към ТУ-Габрово. Основната цел на новия екип е да открива възможности за партньорства за разработване на съвместни иновативни проекти между фирмите и научно-развойните организации в региона. Дейността ще подпомогне и технологичния трансфер чрез по-ефективното използване на най-съвременното и модерно оборудване в лабораториите на Техно парка към ТУ-Габрово.

С цел по ефективно изпълнение на Стратегията за интелигентна специализация на община Габрово 2021-2030 в рамките на системата за мониторинг и оценка се предвижда да бъдат разработени нови индикатори за измерване на нововъзникналите партньорства за съвместни иновативни проекти между фирмите, РИЦ „Амбициозно Габрово“ и Техно парк към ТУ-Габрово. Мониторингът и оценката ще се изпълняват от новосъздадения екип за сътрудничество с цел постигане на ръст на иновациите в региона.

Related Articles

След решение на съда: “Куршум джамия” остава собственост на Карлово

“Куршум джамия” остава собственост на Карлово, потвърди Върховният касационен съд, като не допусна до касационно обжалване и остави в сила решение на Пловдивския апелативен...

Археологически комплекс „Долината на тракийските царе“ посреща туристи

Представя по иновативен начин тракийската култура и изкуство Археологическият комплекс „Долината на тракийските царе“ се намира в град Шипка, а в непосредствена близост до него...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ