Община Асеновград кандидатства внедрява ВЕИ технология в сградата на болницата

0

В продължение на политиката си по търсене и привличане на нови инвестиции, които да се влагат в подобряването на градската среда, Община Асеновград ще кандидатства за създаване на енергийно независима сграда. Проектът е с наименование „Иновации и зелена енергия за енергийно автономни сгради в европейските общини“, с източник на финансиране програма LIFE 2021 г. – 2027 г.

Чрез реализиране на проекта се цели постигане на максимална енергийна автономност, като се внедрят водородни технологии, включително за производство на „зелен“ водород. Като резултат се очаква и драстичното намаляване на вредните емисии и сметките за отопление на сградата на МБАЛ – Асеновград. Освен това, ще се постигне локално самостоятелно производство на собствено високо енергийно гориво и намаляване на разходите за електроенергия.

Първият етап на проекта е насочен към внедряване на ВЕИ технология (възобновяеми енергийни източници) – слънчеви панели. Тя ще се изгради по одобрения за финансиране от ОП „Опазване на околната среда и климатични промени“ проект „Партньорство за адаптация към климатичните промени“. За същия предстои в най-кратки срокове да бъде подписан договор за безвъзмездна финансова помощ.

Вторият етап е насочен към пълна енергийна автономност, чрез внедряване на водородна система към отоплението на сградата на МБАЛ – Асеновград.

Предстои разработване на проектно предложение съвместно със Сдружение с нестопанска цел „Балкански водороден клъстер“. Целта е съвместно кандидатстване по финансиращата програма.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си