28 C
Пловдив
вторник, юли 16, 2024

Обществено обсъждане на Индикативната програма на ОПРР и ПРР за 2023 г.

За обществено обсъждане е публикуван проектът на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2023 г. на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПРР) и Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г. (ПРР).

В индикативната програма на „Региони в растеж“ за тази година е включена една процедура за директно предоставяне на БФП с допустими кандидати бенефициентите по Приоритет 1„Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ на ПРР. Целта на процедура „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР“, е подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от ПРР от потенциалните бенефициенти по програмата. Допустими за подкрепа са дейности, свързани с:

* Участие в специализирани обучения, програми за обмен на опит и добри практики, семинари, работни групи и др. в областта на Европейските фондове при споделено управление за програмен период 2021-2027 г.;

* Изготвяне на анализ „Ползи/Разходи“ във връзка с възможностите за участие с проектни предложения по ПРР;

* Закупване и/ или доставка на компютри (хардуер и софтуер) и /или на офис оборудване, необходимо за нуждите на административните структури, в подкрепа на ПРР

Бюджетът е 10 млн. лв.

Индикативната програма на „Развитие на регионите“ за 2023 г. включва 3 планирани процедури на обща стойност около 1.9 млрд. лв., като по 2 от тях, общините са допустими кандидати.

По процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 10-те градски общини – основни центрове на растеж“ приоритет ще се дава на партньорства на различни заинтересовани страни, действащи на територията на 10 градски общини, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Допустими за подкрепа, ще са следните дейности: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, вкл. студентски и ученически общежития; устойчива мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства; образователна инфраструктура и оборудванеи др. Бюджетът е 650 млн. лв.

По процедура „Подкрепа за интегрирано градско развитие в 40 градски общини“ се допускат следните дейности: инфраструктурни мерки за насърчаване на икономическата активност; енергийна ефективност и устойчиво обновяване на жилищни и обществени сгради, устойчива мобилност, вкл. градска мобилност; пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност; зелена градска инфраструктура и сигурност в обществени пространства и др. Бюджетът е 1.3 млрд. лв.

Предложения и коментари по проекта на ИГРП за 2023 г. се изпращат до 07.03.2023 г., на електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

Related Articles

Зона за отдих и спорт ще правят в пловдивското село Брестник

С решение на правителство се променя статутът на имот в село Брестник от публична на частна държавна собственост и се прехвърля в собственост на...

През уикенда: Ретро влак по пътя на теснолинейката Септември – Велинград

Влак с ретро вагони пътува събота и неделя през юли по маршрута от гара Септември до гара Велинград и Цветино, съобщиха от пресцентъра на...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ