Обновяват сградата на Културния дом в Самоков

0

Община Самоков спечели финансиране на проект “Подобряване на енергийната ефективност на Културен дом в Община Самоков”. Сегашното състояние на сградата е много лошо, със силно компрометирани покрив и фасада и занемарен вид на помещенията. А потенциалът й е изключително голям, предвид доброто й местоположение и помещения, идеални за репетиционни и клубове по интереси. Още повече, че в този район няма друга сграда с подобни функции, споделят от общината.

Проектът включва осъществяването на мерки за енергийнa ефективност и предвижда трансформирането на дома в сграда с близко до нулево потребление на енергия от енергиен клас А+. Община Самоков разполага с технически проект, който е в пълно съответствие с докладите от обследване за енергийна ефективност. Проектните решения предвиждат топлоизолиране на външни стени, покриви и подове, подмяна на дограма, изграждане на фотоволтаични съоръжения върху покривите, генериращи енергия само за собствено потребление, модернизиране на отоплителни системи с внедрени системи за автоматизация и управление на енергията, както и комбинирани системи за отопление чрез термопомпи от тип въздух-вода, използващи енергията от ВЕИ – всичко това, водещо до значително намаляване на енергопотреблението и генерираните въглеродни емисии. Това означава, че проектът ще има и екологичен ефект. Дейностите ще се изпълняват в партньорство с норвежката компания Емпиенърджи ЕООД , чиято ескпертиза и ноу-хау в областта на възобновяемата енергия, енергийната ефективност и управлението на енергия ще бъдат споделени с Община Самоков.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си