Нови мерки за борба със замърсяването на въздуха

0

Депутатите въведоха стандарти за въглищата и брикетите за битово отопление. Целта е с по-качествено твърдо гориво да се намали съдържанието на сяра и пепел във въздуха. Търговците на горива, които не спазват еконормите, ще бъдат глобявани от Държавната агенция за метрология и технически надзор. На служителите ще се възложи да контролират търговците и да унищожават некачествена стока на пазара. Стандартите при дървата за огрев ще определя земеделското министерство. То има шест месеца да каже кои дърва могат да се използват. Местната власт също ще работи за чистотата на въздуха. Ако не подобряват показателите за период от три години назад, кметовете ще бъдат глобявани с между 5000 и 10 000 лв. Директорът на Изпълнителната агенция по околна среда или оправомощено от него длъжностно лице ще трябва да създаде и поддържа информационна система за събиране и обработване на данни за флуорсъдържащите парникови газове. При явно нарушаване чистотата на атмосферния въздух от моторните превозни средства контролните органи на МВР или на транспортното министерство, в зависимост от собственика на моторното превозно средство, ще предприемат действия.

 

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си