Нови инсталации в депото за отпадъци в Троян

0

Инсталация за предварително третиране на битови отпадъци и компостираща инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци бе открита в Регионалното депо за отпадъци в Троян. 

С разширяването на дейността на регионалната система за управление на отпадъците ще се намали количеството депонирана битова смет на общините Троян и Априлци.

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“. Стойността му е 2 500 000 лева.

Компостиращата инсталация за разделно събрани зелени отпадъци е с капацитет 2200 тона годишно, а инсталацията за предварително третиране на смесено събрани битови отпадъци – с капацитет 6300 тона годишно.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си