29 C
Пловдив
четвъртък, юни 13, 2024

Нови изискванията за достъпна среда за обществените сгради и обекти

Рампи, тактилни настилки и други необходими технически средства, осигуряващи достъп за хора с намалена подвижност, ще трябва бъдат осигурявани при спазване на подобрените изисквания за достъпност за всички обществени сгради и обекти, като например магазини, кафенета, ресторанти и други, дори ако не заемат цялата сграда. Разпоредбите ще са задължителни за новите сгради и обекти, а при съществуващите мерки за осигуряване на достъпност ще се изпълняват при основни обновявания, ремонти или реконструкция, в случай че има техническа възможност. За да се прецени това, задължително ще се извършва оценка на достъпността. Ако изискванията не могат да бъдат спазени изцяло, те ще се осигуряват доколкото това е технически възможно, без да се намаляват недопустимо проектните характеристики на сградите и обектите. Когато е подходящо, алтернативно ще могат да бъдат прилагани технически мерки или спомагателни средства и пособия, като подемни платформи, например.

Това предвижда проектът на Наредба за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията, който е публикуван за повторно обществено обсъждане.

Правилата за осигуряване на достъпност ще трябва да бъдат спазвани при изработване и изменение на подробните устройствени планове. Разпоредбите на новата наредба ще се прилагат при проектирането и изпълнението на достъпна среда в населените места или на нови сгради или съоръжения за обществено обслужване, включително самостоятелни обекти в тях. Те ще важат и за производствените сгради с технология на производство, която позволява да се предвиждат работни места за хора с увреждания, както и за новите многофамилни жилищни сгради.

Целта е да има достъпна архитектурна среда за цялото население, като се отчитат и специфичните нужди на хората с намалена подвижност – хора с увреждания, с малки деца с детски колички, с тежък и обемист багаж, възрастни, с намалена подвижност и др.

Достъпната архитектурна среда следва да се осигурява във всички сгради и съоръжения най-малко чрез входните и комуникационни пространства, помещенията и пространствата за общо ползване, санитарно-хигиенните и спомагателните помещения.

Проектонаредбата, например, пояснява, че местата за паркиране за хора с увреждания към сгради/самостоятелни обекти трябва да са в непосредствена близост до входа, осигуряващ достъп за хора с намалена подвижност. При липса на техническа възможност те трябва да са на разстояние до 50 м от тях. Уточнени са и други елементи на достъпната градска среда – пешеходните пространства и пътеки, спирките на превозни средства, елементите за преодоляване на различни нива, елементи на обзавеждането на достъпната среда и информационно-указателните табели. Всички те трябва да бъдат проектирани и изпълнени, така че да имат универсален дизайн, да са лесни за разбиране, а опасните зони да се минимизират. В пешеходните пространства следва да има достъпни места за сядане (пейки) с определени размери и разстояние между тях, а до всяко такова място се предвижда и място за инвалидна количка. В парковете трябва да има най-малко по едно достъпно място за сядане на всяка алея, както и поне едно достъпно място за сядане до чешма, фонтан и площадка за игра. Точно са разписани размерите на стълбите в сградите за обществено обслужване, в нови многофамилни жилищни сгради или сгради със смесено предназначение. Въведени са подробни и ясни изисквания и схеми за изпълнение на тактилни ивици по достъпните маршрути и за обозначаването на средата за хора със зрителни увреждания. Например, тактилна ивица за внимание трябва да бъде поставена и на 40 см от вратата на асансьорите в подлези и метростанции.

Към сградите и съоръженията за обществено обслужване са определени специфични изисквания в зависимост от предназначението им. Например най-малко пред едно от гишетата за обслужване на клиенти в сградите за обществено обслужване трябва да е осигурено свободно пространство с определена широчина и височина, за да е достъпно за всички посетители.

Проектът на наредбата може да бъде разгледан в Портала за обществени консултации и на интернет страницата на МРРБ. Предложения могат да бъдат подавани до 24 декември 2020 г. на имейл press@mrrb.government.bg.

 

Related Articles

НИНКН създаде дигитално копие на храм „Христос Пантократор“ в Несебър

НИНКН изготви дигитално копие на църквата "Христос Пантократор" в Старинния Несебър. Дигиталният двойник на забележителния храм е създаден с лазерно сканиране, към което са...

С над 1 млн. лева: Община Хисаря модернизира Дома за възрастни в Старосел

Община Хисаря започва реализацията на проект по ОП „Национален план за възстановяване и устойчивост“, Компонент „Социално включване“, програма за модернизиране на дългосрочната грижа. Ще...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ