Напредва строежът на клетка 2 на депо „Братово – запад“

0
124

В напреднал етап на изпълнение е втората фаза от изграждането на клетка 2 на Регионалното предприятие за управление на отпадъците „Братово – запад“, съобщиха от община Бургас, която е и основен двигател на проекта. Съоръжението ще реши за години напред въпроса с депонирането на отпадъците, генерирани от населението в по-голямата част от областта.

Към момента дейностите са изпълнени на 50 %. Оформен е изкопът на земните почви и е достигнато проектното ниво на клетката, работи се по изграждане на долен изолационен екран – минерален запечатващ пласт, изолационна геомембрана и защитен слой геотекстил по скатовете на съоръжението. Предстои тестване на изолационния слой.

Продължава работата по изграждане на ретензионния басейн за инфилтратни води, реконструкцията на пречиствателната станция за отпадни води и площадкова инфраструктура за бъдещата трета клетка на депото.

Осигурени са материали за строителните дейности, заложени по утвърдения график. На обекта се изпълнява непрекъснат авторски и строителен надзор.

Стъпките за осигуряване на допълнителен капацитет и разширяване на регионалното депо за смесени битови отпадъци „Братово – запад“ бяха предприети още през 2019 година от Регионалното сдружение за управление на отпадъците – регион Бургас. Финансирането на обекта се извършва от деветте общини пропорционално, на база депонираните в клетка 1 отпадъци за предходен период.

С изграждането на клетка 2 ще се осигури полезен обем за 518 510 кубически метра отпадъци. Едновременно с това ще бъде осигурена необходимата инфраструктура за екологосъобразно третиране на цялото количество неопасни отпадъци, генерирани на територията на общините от Регион за управление на отпадъците – Бургас, включващ общините Бургас, Камено, Айтос, Карнобат, Несебър, Поморие, Руен, Средец и Сунгурларе.

Клетка 2 в Регионално депо за отпадъци „Братово – запад“ ще бъде готова в предвидения по проект срок до месец септември тази година.