29 C
Пловдив
четвъртък, юни 13, 2024

Над 400 делегати участваха в 23-то общо събрание на КАБ

Реформиране на законодателството в архитектурно-строителния сектор, стартиране на продължаващо обучение, дигитализация на КАБ, създаване на комисия „антидъмпинг“, организиране на Венецианско архитектурно биенале 2025. Това са част от приоритетите в дейността на Камарата на архитектите в България (КАБ) през следващата година, които бяха представени на 23-то Общо събрание на професионалната организация. Над 400 делегати от цялата страна участваха в най-големия форум на архитектурната колегия за 2024 г., който се проведе на 16 и 17 май в Поморие.
Форумът бе официално открит от председателя на КАБ арх. Владимир Милков, който представи отчет за дейността на Управителния съвет през 2023 година. „През изтеклия период УС на КАБ работи методично и последователно в защита на архитектурната професия и издигане на престижа на архитекта в обществото. Основните приоритети са свързани с намаляване на административната тежест и налагане на водещата роля на архитекта в инвестиционния процес с цел създаване на устойчива и красива жизнена среда“, обясни пред делегатите арх. Владимир Милков.
„Ръководството на КАБ продължи да работи за осъществяване на законодателна реформа. В тази връзка бе подготвен законопроект за изменение и допълнение на ЗУТ, който бе представен пред МРРБ и всички политическите партии в НС. Инициирани бяха работни срещи с представители на държавните и общинските институции, както и на браншовите организации в сектора с цел търсене на подкрепа и популяризиране на идеите на КАБ за нормативни реформи“, отбелязва в доклада си проф. д-р арх. Борислав Борисов, зам.-председател на КАБ с ресор „Нормативна дейност“.

Участието на КАБ в Сдружение „Европейски цифров иновационен хъб в сектор строителство” (ЕЦИХ) е сред важните успехи в периода 2023 – 2024 г. Обучителният център вече е оборудван с необходимия хардуер и софтуер за провеждане на курсовете, в ход е съгласуване на програмите с всички участници в хъба, информира арх. Мартин Христов, зам.-председател на УС – ресор „Практика“. Очаква се първите общообразователни курсове да стартират до края на юни.

Основните дейности на Комисия „Квалификация“ през 2023 г. са фокусирани върху поддържане на контакти и взаимодействие с университетите, в които се преподава специалност „Архитектура“; както и подкрепа и участие в събития, свързани с опазването на архитектурното наследство.
Делегатите поставиха пред ръководството на КАБ редица въпроси, свързани с необходимостта от регламентиране на графики към ЗУТ и Наредба 7; повишаване на контрола относно спазването на професионалния кодекс и налагането на санкции; проблемите с възлагането на поръчки на инженеринг; нуждата от професионално обучение на младите архитекти и други.
Сред дейностите в Програмата на КАБ през следващата година са:

  • Финализиране на текстовете на ЗИД на ЗУТ, припознаването им от депутати от всички парламентарни партии и внасянето им в парламента.
  • Продължаване работата по ЗИД на ЗОП и Правилника за прилагане на ЗОП в частта за архитектурните конкурси.
  • Стартиране на структурирано продължаващо обучение, обвързано с годишното удостоверение.
  • Текущи становища по изменения на законови и подзаконови актове, архитектурни конкурси, обществени поръчки и др.

Related Articles

Габрово се включва в международен проект за зелени инвестиции

Община Габрово ще подобри капацитета си за въвеждане на зелени инвестиции в градското развитие чрез участие в партньорски международен проект по Програма „Интеррег“. Той...

Община Асеновград минава на екологичен транспорт

Община Асеновград сключи договор с фирмата изпълнител за доставка на електробуси. Финансирането е осигурено по процедура „Екологосъобразна мобилност“ на Националния план за възстановяване и...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ