36 C
Пловдив
събота, юли 13, 2024

Набират проекти по Програмата за сътрудничество с Турция

Срокът за кандидатстване е 24 юли 2023 година

Отворена е първата покана за набиране на проектни концепции по Програма Интеррег България-Турция 2021-2027: The First Call for Project Ideas from the Territorial Strategy is Set Up | BULGARIA – TURKEY IPA CROSS-BORDER PROGRAMME (ipacbc-bgtr.eu)

Поканата е в рамките на Териториалната стратегия по Програмата и обхваща Специфичната й цел 1 „Постигане на устойчив и приобщаващ икономически растеж, основан на повишена конкурентоспособност на местната икономика, цифрова и зелена трансформация“.

Предложенията следва да са в следните области на интервенции, като се бонусират такива, обхващащи повече от една област:

  • Конкурентоспособност и бизнес среда;
  • Дигитализация и климатична неутралност на местната икономика;
  • Пригодност за заетост и адаптивност към пазара на труда;
  • Туризъм;
  • Екосистемни практики и услуги при управлението на природни активи с туристически потенциал.
  • Проектните концепции, също така, следва да отговарят на определението за интегриран проект.

Общият бюджет на поканата е 13 423 529 евро. Всяка концепция следва да е в рамките между 500 000 евро и 1 млн. евро. Инвестиционният компонент (строителство или строителство и доставки) на всеки проект следва да е поне 70% от общите му разходи. Проектните дейности задължително трябва да включват комбинация от инвестиции (строителство и/или доставка) и мек тип действия (напр. услуги). Ако проектът предвижда инвестиционни дейности под формата на изграждане на нова или рехабилитация на съществуваща инфраструктура, тези дейности следва да се извършват само върху държавна или общинска собственост.

Допустими кандидати и партньори по поканата са местни и регионални органи и власти; ММСП; НПО; академични, изследователски, обучителни и културни институции.

Задължително е партньорството между 2 кандидати по един от всяка страна на граничния регион. Няма ограничения за броят на партньорите, но всеки партньор може да участва в до 2 концепции.

Продължителността на проектите трябва да е от 12 до 24 месеца.

Срокът за кандидатстване с проектните концепции е 24 юли 2023 г.

Related Articles

Проучване на Европейската градска инициатива

От какво се нуждаят градовете, е въпросът на Европейската градска инициатива (EUI) в ново проучване за предизвикателствата в големите населени места. Планирано за провеждане...

Транспорт: МРРБ и АПИ работят за свързаност между север и юг в страната

До началото на септември ще бъдат обявени обществени поръчки за инженеринг и строителен надзор за участъка Бяла – Велико Търново, който е третата част...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ