7 C
Пловдив
понеделник, март 4, 2024

Набират предложения по процедура „Екологосъобразна мобилност“

Общият размер на средствата е малко над 100 млн. лева

Започва набирането на предложения за изпълнение на инвестиции по процедура „Екологосъобразна мобилност“ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Основната цел на програмата е да се изпълнят мерки за устойчива градска мобилност в партньорства при наличието на идентифицирани проекти/приоритети в Плановете за интегрирано развитие на общините (ПИРО) и в Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите от ниво NUTS 2.

Общо 100 008 386,71 лв. с ДДС са средствата, които се отпускат за проекти по процедурата. От тях 96 959 433,31 лв. се финансират от Механизма за възстановяване и устойчивост, а останалите 3 048 953,40 лв. представляват ДДС и се финансират от държавния бюджет. Собственият принос на кандидатите е в размер на 10% от допустимите разходи по предложението за изпълнение на инвестиция с привлечен ресурс от различни източници.

Допустими кандидати за предоставяне на средства са 40-те градски общини от 6-те региона за планиране от ниво NUTS 2. Освен тях, партньори могат да бъдат и 215-те общини, попадащи в дефиницията за селски район, съгласно Споразумението за партньорство 2021-2027 г. Партньори ще бъдат оператори на обществена услуга за превоз на пътници (оператор) съгласно Регламент (ЕО) № 1370/2007. Това са публични или частни дружества, на които е възложено да извършват обществен превоз на пътници по утвърдени транспортни схеми на територията на България.

Процедура „Екологосъобразна мобилност“ е в изпълнение на инвестиция C8.I7 „Екологосъобразна мобилност – пилотна схема за подкрепа на устойчивата градска мобилност“ по Компонент 8 „Устойчив транспорт“ от Плана за възстановяване и устойчивост на България.

Документите за кандидатстване с всички изисквания и условия за допустимост, на които трябва да отговарят предложенията, са публикувани на интернет страницата на МРРБ в раздел Процедури по НПВУ – Процедури, отворени за кандидатстване.

Related Articles

Кметът на Свищов с книга за драматични моменти от историята на града

Описва пораженията от земетресението във Вранча през 1977 и отражението му върху архитектурата и хората Пораженията от опустошителното земетресение във Вранча върху архитектурата и развитието...

Реставрират хотел „Париж“- част от недвижимото културно наследство на София

Главният архитект на Столична община Здравко Здравков издаде разрешение за строеж за реконструкция на сградата на бул. „Княгиня Мария Луиза“ 30 и за реставрационно-консервационни...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ