36 C
Пловдив
събота, юли 13, 2024

МРРБ стартира две европейски програми за общо 360 млн. евро

Министерството на регионалното развитие и благоустройството обяви покани за набиране на проекти по две от европейските програми за териториално сътрудничество за новия програмен период до 2027 г. Така на практика „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ и „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) са първите европрограми, които започват да се изпълняват реално.

До 31 май потенциалните бенефициенти могат да кандидатстват по Програма „ИНТЕРРЕГ ЕВРОПА“ 2021-2027. Тя подпомага местните, регионалните и националните власти от целия ЕС за разработване и изпълнение на политики за регионално развитие чрез споделяне на общи решения. Подкрепените проекти за междурегионално сътрудничество трябва да включват национални, регионални или местни власти, както и други организации, отговорни за разработването и/или провеждането на политики за регионално развитие, от поне три различни държави в Европа за изпълнение на съвместни дейности от три до четири години. Допустими са мерки за изпълнение на политиките за по-конкурентоспособна и по-интелигентна Европа; по-зелена, нисковъглеродна и устойчива Европа; по-добре свързана Европа; по-социална и по-приобщаваща Европа; Европа по-близо до гражданите; по-добро управление на сътрудничеството. В зависимост от статута на организацията, програмата предлага финансиране от Европейския фонд за регионално развитие в размер от 70% до 80% за проектни дейности като съвместни срещи, проучвателни посещения, партньорски проверки, разработване на планове за действие. Бюджетът по поканата от ЕФРР е 130 милиона евро. В зависимост от броя на партньорите и продължителността се очаква финансирането на проект да бъде средно около 1-2 млн. евро.

До 24 май т. г. се набират предложения по новата програма за териториално сътрудничество на ЕС „Евро-Средиземноморски басейн“ (EURO-MED) 2021-2027 г. Потенциалните бенефициенти могат да подават предложения по Приоритет 3 „Добро управление на Средиземноморския регион“. Предвижда се подкрепа на проекти за институционален диалог – с бенефициенти регионални и национални публични органи. Целта е подобряване на координацията между отделни проекти и създаване на клъстери от проекти с оглед успешно интегриране на резултатите в практиката и публичните политики. Дейностите са насочени към бъдещите тематични проекти по първите два приоритета на програмата – иновации и околна среда. Очакваният старт на проектните дейности е до края на месец ноември т.г. Предвижда се финансиране на съвместни инициативи на местно, регионално и национално ниво по приоритетните направление „Иновации“, „Адаптиране към климатичните промени и преход към кръгова икономика“ и „Подобряване на управлението и сътрудничеството“. Подробна информация за поканата, в т.ч. насоки за кандидатстване, платформа за търсене на партньорски организации, въпроси и отговори, както и презентации от проведени информационни дни може да намерите на интернет страницата на програмата.

Related Articles

Радомир инвестира близо 2 млн. лв. в ново улично осветление

Одобрен е проект за подмяна на уличното осветление на 29 села на територията на община Радомир, съобщи кметът Кирил Стоев пред БНР. Проектът е...

Ремонтът на Дунав мост върви по план

В ход е планираният ремонт на Дунав мост. Както бяха направени предварителните разчети за месеца строителните работи се изпълняват без спиране на движението, а...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ