9 C
Пловдив
сряда, октомври 4, 2023

МРРБ призовава гражданите да използват електронна комуникация

Министерството на регионалното развитие и благоустройството призовава гражданите да използват електронен път за комуникация. Всеки може да задава въпроси, да подава искания, жалби, както и да заявява услуги на следния e-mail адрес на ведомството: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и чрез лицензиран пощенски оператор, по факс, или чрез Системата за сигурно електронно връчване.

Телефонът на министерството е 02/9405900.

Продължава обслужването на клиенти и на място – в Центъра за административно обслужване с адрес: гр. София, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 17-19.

За осигуряване безопасността на гражданите и служителите на ведомството са осигурени необходимите предпазни средства, а в центъра клиентите се обслужват поетапно и на необходимото отстояние.

По електронен път могат да бъдат заявявани и получавани и услуги на Агенцията по геодезия, картография и кадастър чрез Кадастрално – административната информационна система – https://kais.cadastre.bg/ .

В електронен вариант услугите от кадастралната карта са общо 12, от Геокартфонд – 19, а извършваните справки са 13. Сред тях, освен предоставянето на скица на имот или схема на самостоятелен обект, са също нанасяне на настъпили промени в кадастрална карта или в кадастралния регистър на недвижимите имоти, предоставяне на извадка от архивен план в цифров вид, справка по кадастрална карта и други.

Предоставяните от АГКК електронни услуги са същите като тези, които гражданите и бизнесът могат да получат на гише.

Изготвянето на заявените на място или онлайн документи отнема едно и също време в зависимост от срока на услугата – обикновена, за която са необходими 7 дни, или бърза, чийто срок е тридневен.

Чрез картата в КАИС, която е със свободен достъп, може да се потърси информация за имот или сграда по различни начини – чрез въвеждане на данни за адрес или чрез идентификатор, който е като „ЕГН“.

Предоставяните от агенцията услуги, които гражданите заявяват и получават електронно, са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител.

Например, едни от най-често търсените – издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв., а заявените и получени електронно – 14 лв.

Клиентите на АГКК могат да получат информация за документи по преписки на посочен от тях e-mail адрес.

Гражданите могат да подават жалби по електронен път и към Дирекция национален строителен контрол на електронната поща на ведомството: dnsk@dnsk.bg или формата за обратна връзка в сайта www.dnsk.bg.

Окомплектовани документи може да се изпращат и чрез куриер на адрес гр. София, бул. „Христо Ботев“№ 47 или до Регионалните дирекции строителен контрол в различните градове.

Related Articles

Пловдив става първата регионална иновационна долина в България

Първата регионална иновационна долина в България ще бъде открита в Пловдив през октомври т.г. Тя ще работи в областта на биоикономиката и храните и...

Община Балчик изгражда спортни обекти чрез местни инициативни групи

До края на годината Община Балчик ще изпълни втора част от проекта за изграждане на Спортен комплекс „Балик“, финансиран по Програмата за морско дело...
- Реклама -spot_img

ПОСЛЕДНИ

НАЙ-ЧЕТЕНИ