МРРБ отчита напредъка по ОП„Региони в растеж“ с онлайн събитие

Участниците дават оценка за приноса ѝ за промяна на регионите в България

0
64

Как се променя България с инвестициите по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Това ще покаже чрез виртуално информационно събитие Министерството на регионалното развитие и благоустройството, представяйки отчет за изпълнението на европейската програма за 2020 г. Той ще се проведе на 03.12.2020 г. от 15.00 часа в Youtube канала на ОПРР, както и на сайта на МРРБ.

В него ще бъдат представени проекти за модернизиране на градската среда, градския транспорт, обновената пътна инфраструктура, реновираните учебни заведения, санирани блокове, модернизираната здравна, социална, икономическа и културна инфраструктура, както и инвестициите за развитие на туризма.

Специално обръщение ще отправи г-жа Виториа Алиата ди Вилафранка –  Генерален директор на Дирекция „Регионална и градска политика“ в Европейската комисия.

Mинистърът на здравеопазването проф. д-р Костадин Ангелов ще представи напредъка по изпълнението на големия проект за модернизацията на спешната помощ в страната.

Зам.-министърът на регионалното развитие и ръководител на УО на ОПРР Деница Николова ще даде информация за основните акценти, които допринасят инвестициите в регионите да са „по-близо до хората“.

Председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Георги Терзийски ще представи обновената пътна инфраструктура.

В информационното събитие ще участват също кметът на община Враца Калин Каменов, кметът на община Севлиево Иван Иванов, кметът на община Бяла Димитър Славов, кметът на община Хасково Станислав Дечев, както и изпълнителният директор на Националното сдружение на общините в Република България Силвия Георгиева.

Добри примери в образователната инфраструктура ще бъдат отчетени от проф. д-р Станислав Семерджиев – ректор на НАТФИЗ, както и преподаватели от Държавното спортно училище „Георги Бенковски“ – Варна.

Виртуалното годишно информационно събитие за проследяване и отчитане на напредъка и въздействието на програмата цели да представи пред обществеността по интерактивен и различен начин добрите и успешни практики в изпълнението на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 в условията на пандемия.