МРРБ и НСОРБ обмислят подялба на страната в 4 региона и без административни центрове

0

Може да бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране

Икономическото развитие, демографските проблеми и качеството на образованието – това бяха основните теми, които местната власт в България обсъди по време на XIII Годишна среща на българските общини, организирана от Националното сдружение на общините в България (НСОРБ), в курорта Албена.

НСОРБ представи своя проект за създаване на модели за оптимални административни структури на общините, които са предпоставка за модерно управление и обезпечаване с кадри. На база на 13 критерия Сдружението раздели общините на седем групи. Предстои изготвяне на примерни модели за оптимизиране на административната им структура по групи и органиграми за тях. В Закона за регионалното развитие няма да се определят административни центрове на районите, стана ясно от форума. Предвижда се да могат да бъдат определени градове, в които да се осъществяват функции по планиране, програмиране, ресурсно осигуряване, наблюдение и оценка на регионалното развитие. Това е един от акцентите в подготвения проект за изменение на Закона за регионалното развитие. С него се предлага нов териториален обхват и вариант с четири района – Дунавски, Черноморски, Югозападен и Тракийско-Родопски район.

Това съобщи при участието си в Годишната среща на местните власти министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова.

12-13-Avramova_NSORB.1

В дискусията на тема „Общините и държавата в съвместно управление на територията“ участваха също началникът на Дирекцията за национален строителен контрол Иван Несторов и изпълнителният директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър Виолета Коритарова.

Министър Аврамова обясни, че с промените се предлага нова система от документи за стратегическо планиране на регионалното развитие. Предвижда се с нея да се въведат нов тип документи на всяко ниво, обединяващи стратегическото и пространственото планиране на регионалното развитие, като ще отпаднат стратегическите документи на областно ниво. Друго предложение е общинският план за развитие да включва и интегриран план за градско възстановяване и развитие.

В изпълнение на приоритета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството се затяга също и контролът в строителството и върху фирмите за строителен надзор.

Арх. Иван Несторов съобщи, че заради допуснати нарушения са отнети лицензите на три фирми за строителен надзор: „ИНЕКС КОНСУЛТ“ ООД, „Глобал Консулт 07“ ООД и „Билд Контрол“ ЕООД.

Одобрени са кадастралната карта и кадастралните регистри за над 73 000 кв. км, представляващи почти 66% от територията на страната, бе докладвано по време на XIII Годишна среща на българските общини, организирана от Националното сдружение на общините в България. Набраната информация обхваща 13,6 млн. недвижими имота, съобщи инж. Виолета Коритарова. Кадастърът е покрил всички областни градове, 124 общински центрове и 671 други населени места и територии с развит пазар на имотите и инвестициите, включващи Черноморското крайбрежие и планинските курорти.

Даниел Панов, председател на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново:

Ако има стабилни приходи, всеки кмет ще е отговорен да изгражда нови пътни трасета

12-13-Panov_NSORB.

Общините продължават да са най-големият, отговорен и мотивиран бенефициент, що се отнася до европроектите. Това заяви председателят на УС на НСОРБ и кмет на Велико Търново Даниел Панов. Като сериозен успех на Националното сдружение на общините той посочи и Европредседателството. НСОРБ „впрегна” целия си капацитет както за провеждането на авторитетни международни форуми, така и за осигуряване на ресурс, с който всички ние реализирахме уникални и незабравими за хората местни инициативи, каза Панов. Друг успех в работата на сдружението е резултатното партньорство между местната и централната власт. За пример Даниел Панов посочи стопанисването на язовирите и започналата категоризация, както и възможността да бъдат прехвърлени на държавата тези от тях, които общините не могат да поддържат. Сред нерешените проблеми, по които ще се търси съдействието на държавата, приоритетно е състоянието и поддръжката на общинските пътища. Ние искаме финансова подкрепа от държавата, за да осигурим същата по качество общинска пътна инфраструктура, каквато е републиканската. Ако разполагаме със стабилен и устойчив приход, всеки общински съвет, всеки кмет ще бъде отговорен да гради нови или изцяло рехабилитирани пътни трасета, заяви председателят на УС на НСОРБ. Даниел Панов приветства проекта на МРРБ за развитие на децентрализацията в България. Той обяви началото на общинска дискусия за развитието на местното самоуправление в България през следващите 10 години. Целта е да бъде изготвен визионерски документ за обхвата на правомощията на местната власт, по който в новия мандат администрациите да търсят съгласие с централната власт.

Цвета Караянчева, председател на Народното събрание:

Парламентът ще подкрепи всяка добра идея на местните власти

12-13-Panov--KARE

Проблемите на българските общини са основен ангажимент на законодателната институция, заяви председателят на Народното събрание Цвета Караянчева в приветствието си към участниците в XIII Годишна среща на местните власти. Тя каза, че парламентът ще подкрепи всяка добра идея на общините, която бюджетът позволява да се реализира. Председателят на парламента съобщи, че се обсъжда механизъм за увеличаване през следващата година на капиталовата субсидия за малките общини, които имат по-малък данъчен капацитет. Караянчева подчерта, че с взаимната си подкрепа парламентът и общините трябва да дадат ясен сигнал към гражданите, че основните цели на законодателната и местната власт ще бъдат постигнати – да бъдат гарантирани сигурността, просперитетът и благополучието на хората.

Томислав Дончев, зам. министър-председател:

До 1 ноември всички общини ще са задължени да общуват помежду си само електронно

12-13--DON4EV

Не е никак лесно да решаваш проблемите на хората „в реално време“, но вярвам, че усилията на правителството за изграждане на електронно управление в България са крачка в правилната посока. Това заяви заместник министър-председателят Томислав Дончев на XIII Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в България. По време на дискусията с ръководителите на общините и с председателя на Държавната агенция „Електронно управление“ Атанас Темелков стана ясно, че до 1 ноември всички администрации ще са задължени да общуват помежду си само по електронен път, а към днешна дата 220 общини са реални участници в системата за електронен обмен на документи. Kъм август 2018 г. едва 49 общински администрации използват RegiX, като имат достъп до 63 основни регистъра и възможност за 169 различни типове справки. Дончев призова общинските администрации да започнат все по-активно да използват системата с цел ускоряване и улесняване на административното обслужване и допълни, че всеки ден се предприемат действия по присъединяване на нови регистри.

Като особено важен приоритет Дончев открои защитата на критичните бази данни на администрациите и ключовата роля на хранилището за резервни копия в Държавния хибриден облак, създадено по инициатива на правителството през лятото. Хранилището в Основния център за данни на електронното управление (ОЦДЕУ) ще бъде пуснато в експлоатация до края на 2018 г.

ИНВЕСТИЦИИ

Технологичните паркове – катализатор за икономическо развитие на регионите

По време на XIII Годишна среща на българските общини по отношение на икономическото развитие за пример бе даден опитът, представен от ръководствата на Фонд мениджър на финансовите инструменти в България, Фонд за устойчиви градове, Фонд за градско развитие за Северна България, НК „Индустриални зони”, „Клъстер Тракия икономическа зона”, София Тех Парк, АСПА Консорциум. Сериозно внимание бе обърнато на модела на Икономическа зона „Тракия” – за интегриран подход за насърчаване на икономическата активност в индустриалния и аграрния сектор.

Изпълнителният директор на „София Тех парк” Тодор Младенов посочи част от възможностите пред местната администрация и предприемачите, която дава паркът. Сред тях са възможността за бизнеса в общините да ползва услуги по развойна дейност, достъп до технологии и други услуги за икономическо развитие. Неравномерното териториално разположение на такива технологични паркове обаче остава слабост, която с усилията на общините и държавата трябва да бъде преодоляна, заяви изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева.

12-13-NSORB

В посока държавна подкрепа за развитие на индустриалния сектор в регионите говори Антоанета Барес, изпълнителен директор на НК „Индустриални зони” (НКИЗ). Що се отнася до темите „образование” и „демографска картина”, като практически модел на действие бяха представени активности, развивани съвместно с бизнеса – например технологичните паркове в София, Габрово-Севлиево, Монтана. „Тези паркове имат и регионален обхват. Нерядко развойното звено е в парка, а производствените и/или сервизни площадки са разпръснати в околни и понякога доста далечни и малки общини. Технологичните паркове служат като магнит или клъстер за привличане на високотехнологични, световно утвърдени инвеститори“, каза водещият на първия панел от срещата Иво Димов, кмет на община Димитровград и зам.-председател на УС на НСОРБ. Друга ключова тема е и темата за предстоящите общи задачи в последната година от мандата на местните власти 2015-2019 г. Освен мандатната програма до 2019 г. и общинския план за развитие до 2020 г., местните власти трябва да финализират изпълнението на други стратегии и програми на местно ниво, да обърнат специално внимание на оценката и отчитането на етапните цели по европейските проекти. „Пожелавам ви да действате като екип, с уважение към ролята и позицията на всеки от нас и най-вече с уважение към жителите на нашите общини, данъкоплатци и избиратели. В крайна сметка наследството за „тези след нас” отново го поемаме ние и нашите съграждани. Нека направим и невъзможното и да оставим добро наследство за хората от нашите общини за следващия мандат!”, каза д-р Александър Горчев, кмет на община Велики Преслав и член на УС на НСОРБ, който се обърна към своите колеги – общинските съветници. Форумът, посветен на актуални въпроси в работата на секретарите на общини, традиционно бе организиран с Националната асоциация на секретарите (НАСОРБ). И тази година дискусиите имаха за цел да погледнат „отвътре“ състоянието на администрациите и възможностите за модерно управление на човешките ресурси в общините.

ВАШИЯТ ОТГОВОР

Моля, въведете вашия коментар
Моля, въведете името си